به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری؛ چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ با افزایش ۱۱,۹۲۸ واحدی به ارتفاع ۴۵۹,۰۸۰ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۵۵,۹۸۰ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هم وزن نیز ۳,۶۰۴ واحد مثبت بود. بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس به ترتیب نمادهای «کگل»و «اخابر» و بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس نماد «کگهر» داشته است. در بازار بورس مبلغ ۹۸۹ میلیارد ریال مربوط به معامله بلوکی در نماد «وپارس۲» و در بازار فرابورس مبلغ ۴۷۷ میلیارد ریال مربوط به معامله بلوکی در نماد «میدکو۲» بوده است.

گروه خودرو:

شرکت «پارس خودرو» از تصمیم هیأت مدیره مبنی بر فروش سهام شرکت‎های سایپا سیتروئن (۵۰ درصد)، سایپا یدک (۴۵ درصد) و طیف سایپا (۱۰۰ درصد) بصورت یکجا خبر داد. سهم امروز کمتر از یک درصد مثبت شد و به قیمت ۲,۷۰۲ ریال رسید. «خودرو» امروز ۳.۹ درصد منفی شد و به قیمت ۱۱,۴۳۴ ریال رسید. «خساپا» در قیمت ۳,۲۹۶ ریال بیش از یک درصد منفی بود. «ختور» در قیمت ۵۲,۰۱۸ ریال صف خرید یک میلیونی داشت. «خگستر» ۱.۹ درصد منفی شد و به قیمت ۱۴,۴۵۰ ریال رسید.

گروه بانکی:

«بانک سینا» اعلام کرد در نظر دارد صد درصد از سهام شرکت توسعه سینا از طریق مزایده به فروش برساند. «وسینا» در قیمت ۳,۸۰۰ ریال بیش از یک درصد مثبت بود. «وتجارت» ۲ درصد منفی شد و به قیمت ۶۸۳ ریال رسید. «وبصادر» در محدوده ۲.۷ درصد مثبت به قیمت ۷۲۳ ریال رسید. «وپاسار» اوایل بازار در قیمت ۳,۱۹۵ ریال صف خرید شد که اواسط بازار صف آن عرضه شد ولی سهم مجددا به محدوده مثبت کامل رسید. «وپست» در قیمت ۵,۹۵۰ ریال ۱.۷ درصد مثبت شد. «وملل» در قیمت ۵,۷۱۴ ریال صف خرید ۴ میلیونی داشت.

گروه سرمایه گذاری‌ها:

«ومهان» سهم تازه وارد فرابورسی که روز گذشته در قیمت ۵,۶۲۵ ریال عرضه شد، امروز صف خرید ۶۷ میلیونی در قیمت ۵,۹۰۶ ریال داشت. «وساپا» در قیمت ۲,۹۱۷ ریال ۲.۳ درصد مثبت شد. «وگستر» در محدوده ۳.۷ درصد مثبت به قیمت ۶,۶۷۰ ریال رسید. «وصنعت» در قیمت ۴,۵۰۲ ریال ۳.۲ درصد منفی شد. «واعتلا» در قیمت ۵,۷۸۹ ریال صف خرید کم حجمی داشت.

گروه فلزات اساسی:

«ذوب» امروز در قیمت ۲,۸۶۱ ریال صف خرید شد. اواسط بازار صف آن عرضه شد ولی مجددا به صف خرید رسید. «فولاد» در قیمت ۴,۰۰۰ ریال بیش از دو درصد مثبت شد. «فاسمین» در قیمت ۱۸,۸۶۶ ریال به ۴.۶ درصد مثبت رسید. «کویر» در قیمت ۳۲,۸۲۳ ریال صف خرید ۳.۵ میلیونی داشت. «فخوز» در قیمت ۱۲,۲۶۲ ریال ۲.۹ درصد مثبت شد. «فملی» در قیمت ۶,۳۴۸ ریال ۲.۵ درصد مثبت شد. «فسرب» در قیمت ۳۲,۵۸۲ ریال صف خرید یک میلیونی داشت.

گروه فرآورده‌های نفتی:

«شپنا» در قیمت ۶,۳۵۰ ریال کمتر از یک درصد مثبت شد. «شبندر» ۱.۱ درصد منفی شد و به قیمت ۱۱,۲۰۰ ریال رسید. «شاوان» در قیمت ۴۹,۴۰۰ ریال ۳.۵ درصد مثبت شد. «شبریز» در محدوده ۱.۲ درصد مثبت به قیمت ۳۸,۵۴۹ ریال رسید. «شتران» در قیمت ۶,۹۲۰ ریال کمتر از یک درصد مثبت شد.

گروه محصولات شیمیایی:

«نوری» در قیمت ۶۰,۹۳۴ ریال صف خرید ۱.۶ میلیونی داشت. «تاپیکو» در محدوده ۱.۸ درصد مثبت به قیمت ۴,۵۰۹ ریال رسید. «پارس» اواخر بازار در قیمت ۶۶,۳۹۷ ریال به محدوده مثبت کامل رسید. «زاگرس» در محدوده مثبت کامل به قیمت ۷۴,۲۲۶ ریال رسید. «شکلر» در قیمت ۲۲,۱۸۹ ریال ۳.۳ درصد مثبت شد. «شخارک» در محدوده ۳ درصد مثبت در قیمت ۲۶,۴۹۸ ریال معامله شد.