به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری شنبه ۱۱مرداد۱۳۹۹، شاخص کل با ۵۷,۳۲۶واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۹۶۱,۶۴۹واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۳۸,۲۴۶میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۱۰,۹۴۳واحد مثبت بود و به مقدار ۵۱۸,۱۳۵واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «شستا»، «فولاد» و «فارس» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۱هزار و ۳۰۰تومان و یورو ۲۵هزار ۱۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۵۵هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۴.۸۴درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۱,۹۱۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۳.۵۲درصد افزایش در قیمت ۴,۷۱۰ریال پایان یافت. «وتجارت» نیز امروز با ۲.۸۳منفی در قیمت پایانی ۳,۷۸۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۳.۴۵درصد کاهش در قیمت ۴,۲۰۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۱واحد افزایش به ۱۰,۰۲۷واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۳,۵۶۹واحد افزایش به مقدار ۹۷,۶۳۸ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۲.۸۵درصد افزایش در قیمت ۴۸,۳۰۰ریال پایان یافت. «زاگرس» نیز با ۴.۰۷درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۷۸,۶۴۰ریال رسید. «شیران» با ۲.۹۵درصد افزایش به قیمت ۴۵,۰۴۰ریال رسید. «نوری» ۳.۹۱درصد مثبت شد و با قیمت ۱۷۴,۶۶۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۳.۲۴درصد مثبت شد و با قیمت ۸۸,۸۷۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۵۴,۱۳۸واحدی به مقدار ۱,۳۰۱,۰۸۱واحد رسید. «ذوب» امروز ۱.۹۶درصد افزایش داشت و با قیمت ۱۱,۶۰۶ریال پایان یافت. «فخوز» در قیمت ۵۰,۵۲۰ریال ۴.۷۹درصد مثبت بود. «فملی» ۴.۳۴درصد مثبت بود و در قیمت ۳۳,۲۰۰ریال به پایان رسید. «فولاد» نیز ۴.۵۶درصد مثبت بود و در قیمت ۲۰,۶۵۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۷,۹۱۷واحد افزایش داشت و به مقدار ۶۰۲,۸۱۴ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۷,۰۳۰ریال در محد.ده صفر درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۱۸,۰۷۰ریال ۳.۸۳درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۵,۴۹۰ریال ۴.۹۷درصد مثبت شد. «خفنر» با ۴.۱۷درصد منفی در قیمت ۲۶,۶۵۰ریال به پایان رسید. «خموتور» در محوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۴,۶۵۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۷۳,۵۰۵واحد افزایش به ۹,۳۶۸,۲۴۸واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» در محدوده صفر درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۶۲,۱۸۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۳.۲۱درصد افزایش در قیمت ۴۸,۸۴۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» ۱.۶۱درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۵۳,۷۴۰ریال کاهش یافت.