پذیره نویسی صندوق etf با درآمد ثابت صندوق آوای فردای زاگرس، امروز؛ ۲۰دی ماه از طریق بورس اوراق بهادار انجام می شود.

علی قلی‌پور؛ رییس هیات مدیره سبدگردان زاگرس، با بیان این مطلب به گفت: بسیاری از افراد به دلیل نداشتن وقت یا اطلاعات کافی در مورد بازارهای مختلف، پول های خود را درسیستم بانکی سپرده گذاری می کنند و از بازدهی سایر بازارها اطلاعی ندارند.

براین اساس درخصوص توسعه صندوق های سرمایه گذاری، شرکت سبد گردان زاگرس برای تنوع بخشیدن به محصولات و خدماتی که دارد، اقدام به تاسیس و دریافت مجوز صندوق با‌درآمد ثابت آوای فردای زاگرس داشت.

قلی‌پور با اشاره به افرادی که صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را انتخاب می‌کنند افزود: سیاست هایی زاگرس برای سرمایه گذاران با درجه ریسک پذیری پایین، سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت با بازدهی معقول است که براساس ابلاغیه هایی که از طرف سازمان بورس آمده است، می توان بخشی از این منابع را در سهام، سرمایه گذاری کرد.

رییس هیات مدیره سبدگردان زاگرس اظهار داشت: همچنین  برای پوشش دادن به درخواست سرمایه گذاران با درجه ریسک پذیری بالاتر، این مجموعه در نظر دارد برای صندوق‌های سرمایه گذاری سهامی و صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط، اقدام به دریافت مجوز کند و در این حوزه ها نیز خدماتی به سرمایه گذاران ارایه دهد.

وی در مورد مزیت این صندوق های سرمایه گذاری گفت: افراد با میزان سرمایه اندک می‌توانند بصورت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کنند و بدین وسیله منابع خود را بصورت حرفه ای، تحت نظارت سازمان اوراق بهادار مدیریت کنند.

قلی‌پور تصریح کرد: صندوق آوای فردای زاگرس دارای سود روزشمار است و نداشتن نرخ شکست و تقسیم نشدن سود ماهانه از مزیت های این صندوق به شمار می آید . این موضوع  دغدغه سرمایه گذاری مجدد  سود سرمایه گذاران  را مرتفع می کند چراکه  این سودبه دست آمده  دوباره در این صندوق سرمایه گذاری می شود.  همچنین پذیره نویسی صندوق مذکور از ۲۰ لغایت ۲۴ دی ماه خواهد بود.