به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری یکشنبه ۱۰فروردین۱۳۹۹، شاخص کل همچنان به صعود خود ادامه داد و با ۱۳,۱۳۶واحد افزایش در ۵۴۵,۶۶۱واحد پایان یافت و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۹۰,۷۳۹میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۵,۲۹۰واحد مثبت بود و به ۱۹۳,۹۸۱واحد صعود کرد. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فملی»، «رمپنا» و «فارس» داشتند.

در اخبار امروز داشتیم که مدیر نظارت بر بورس ها ادعای وجود رانت در خرید سهام تازه وارد یا دارای صف خرید از طریق ارسال سفارش قبل از ساعت ۸:۳۰ توسط شرکت های خدمات آنلاین و کارگزاری ها را رد کرد و توضیح داد. سخنگوی وزارت خارجه از ناکامی گفت‌وگوی اروپایی‌ها درباره لغو تحریم‌ها با آمریکا خبر داد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۴.۰۵درصد افزایش در قیمت پایانی ۴,۱۳۸ریال پایان یافت. «وبملت» نیز با ۴.۰۸درصد افزایش در قیمت ۹,۸۰۶ریال پایان یافت. «دی» امروز با ۳.۹۶درصد مثبت در قیمت پایانی ۶,۲۲۲ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۴درصد افزایش در قیمت ۸۵۹ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۹۹واحد افزایش به ۲,۸۲۷واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۵۶۵واحد افزایش به مقدار ۳۱,۱۵۹ رسید. در این گروه سهم «شیراز» ۴.۵۵درصد مثبت بود و به قیمت ۲۱,۸۹۹ریال رسید. «خراسان» امروز با ۲.۷۱درصد افزایش در قیمت ۳۶,۲۴۸ریال پایان یافت. «شاراک» ۴.۷۳درصد مثبت معامله شد و به قیمت ۱۳,۲۰۸ریال رسید. «جم پیلن» با ۴.۴۸درصد افزایش به قیمت ۴۰,۴۵۹ریال رسید. «جم» امروز ۱.۵درصد مثبت شد و با قیمت ۱۸,۰۲۵ریال به پایان رسید. «نوری» ۱.۱۱درصد مثبت بود و به قیمت ۶۰,۷۳۵ریال رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۶,۴۲۵واحدی به مقدار ۳۲۴,۲۹۰واحد رسید. «ذوب» امروز ۳.۴۱درصد مثبت بود و با قیمت ۲,۸۴۹ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۴,۴۹۰ریال ۱.۷۴درصد مثبت بود. «فلوله» ۴.۷۹درصد مثبت بود و در قیمت ۲۳,۹۶۰ریال به پایان رسید. «فسازان» کمتر از یک درصد منفی بود و در قیمت ۲۴,۵۶۳ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱,۲۷۷واحد افزایش داشت و به مقدار ۸۱,۳۴۵ رسید. سهم «خپارس» ۲.۹۵درصد مثبت شد و به قیمت ۲,۷۵۳ریال رسید. «خزامیا» در قیمت ۳,۷۴۸ریال ۴.۹۶درصد مثبت شد. «خبهمن» با ۴.۸۲درصد مثبت در قیمت ۴,۳۲۴ریال به پایان رسید. همچنین «خموتور» کمتر از یک درصد مثبت بود و به قیمت ۸,۰۴۴ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۲,۱۷۰واحد افزایش به ۱,۵۱۴,۵۰۸واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با کمتر از یک درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۱۵,۱۴۹ریال نزول کرد. سهم «شبندر» نیز با کمتر از یک درصد کاهش در قیمت ۹,۴۳۵ریال پایان یافت. شرکت «شپنا» در محدوده صفر درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۵,۴۲۶ریال افزایش یافت.