شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛ چهارشنبه  ۱۲مرداد۱۴۰۱، با افزایش ۷۳۳۸واحدی به محدوده یک میلیون و ۴۳۷هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل با افزایش ۳۴۶۶واحدی خود به عدد۳۸۴هزار واحد رسید. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۳۹۵۴میلیارد تومان رسید.
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص بورس را نمادهای «شپدیس ،فارس و فملی» داشتند. همچنین بیشترین تاثیز مثبت در شاخص فرابورس را نماد های «زاگرس ،آریا ودماوند» داشتند.

بورس تهران امروز کار خود را به مراتب بهتر ازروزهای گذشته آغاز کرد و رنگ سبز ،رنگ غالب تر در تابلو بود . هرچند که دلیل اصلی  این  روند مثبت بیشتر در صنعت خودرو دیده شد اما خوش بینی ایجاد شده در آن گروه ،به گروه های دیگر سرایت کرد.