شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛ یکشنبه ۲۰شهریور۱۴۰۱، با کاهش ۶۷۰۲واحدی به محدوده یک میلیون و ۳۹۰هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل با کاهش ۲۵۴۴واحدی عدد۴۰۳هزار واحد را ثبت کرد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۲۸۳۸میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیرمنفی در شاخص بورس را نمادهای «فارس،میدکو و حکشتی»  داشتند. همچنین بیشترین تاثیر منفی در شاخص فرابورس را نماد «کگهر،زاگرس و خدیزل»  برجای گذاشتند.همچنین امروز  شاهد خروج ۲۲۲میلیارد تومان  پول حقیقی از بازار سرمایه بودیم.

شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۹ واحد | کاهش ۸۱۰۸ واحدی | معادل منفی ۰.۴۶ درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و ۳۴ هزار و ۳۲۳ واحد | کاهش ۴۹۳۶ واحدی | معادل منفی ۰.۴۸ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۵۷۹ واحد | کاهش ۱۳۱۸۲ واحدی | معادل منفی ۰.۴۸ درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: ۲۶۴ هزار و ۷۳۱ نوبت معاملاتی

حجم معاملات: ۴ میلیارد و ۲ میلیون برگه اوراق بهادار

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: فارس، میدکو، حکشتی، وبملت، کچاد، وپاسار، وپارس. 

صف های خرید و فروش

تعداد نمادهای در صف خرید: ۳۹ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۱۶۶ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خرید اتکاسا، وسالت، قجام.

تعداد نمادهای در صف فروش: ۷۸ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۷۴۴ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروش: ضمان، حبندر، وامیر.

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: فمراد، فنورد، بکاب.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: ثاباد، سکرد، انرژی۱.

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: حپترو، وآذر، زمگسا.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس:  سخزر، وتوس، تایرا.

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: زپارس، خکاوه، کشرق.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: وپاسار، بپاس، حکشتی.