به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۲۷بهمن۱۳۹۹، شاخص کل با ۷،۳۰۶ واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱،۲۵۷،۰۶۱ واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۵۰،۵۲۱میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۱۲۳واحد مثبت بود و به مقدار ۴۳۷،۲۲۵ واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «شستا»، «فولاد» و «فارس» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۴هزار و ۹۰۰تومان و یورو ۳۰۰هزار و ۳۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۱۵۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپارس» با ۱.۸درصد کاهش در قیمت ۳،۲۵۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۱.۳۴درصد منفی در قیمت پایانی ۲،۹۵۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۱.۸۲درصد کاهش در قیمت ۲،۶۹۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۸۶واحد کاهش به ۷،۳۸۵واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۷۹۲واحد کاهش به مقدار ۷۴،۲۹۴ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۰.۲۷درصد کاهش در قیمت ۳۳،۰۶۰ ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۱.۸۹درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۹۴،۸۴۰ریال رسید. «شیران» با ۱.۹۸درصد کاهش به قیمت ۳۰،۲۵۰ریال رسید. «شیراز» با ۱.۹۲درصد منفی شد و با قیمت ۵۴،۱۲۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۱.۳۷درصد منفی شد و با قیمت ۶۹،۸۴۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۳،۶۹۷ واحدی به مقدار ۹۱۰،۵۹۹واحد رسید. «ذوب» امروز ۱.۹۶درصد کاهش داشت و با قیمت ۴،۴۱۰ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۲،۶۶۰ریال ۰.۸۶درصد منفی بود. «فملی» ۲.۴۷درصد مثبت بود و در قیمت ۱۲،۴۶۰ریال به پایان رسید. «فخوز» ۱.۵۷درصد منفی بود و در قیمت ۱۳،۷۵۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۲،۷۸۵ واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۷۱،۲۶۱ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۲،۸۵۰ریال ۱.۳۸درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۰.۶ریال ۴،۹۹۰درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲،۵۸۰ریال ۰.۷۷درصد منفی شد. «خفنر» ۵.۱درصد مثبت در قیمت ۲۲،۴۵۰ریال به پایان رسید. «خموتور» در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۵،۳۱۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۸،۲۵۷واحد افزایش به ۳،۹۶۲،۹۰۹ واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۱.۳۱درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۲۷،۸۶۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۰.۷۵درصد کاهش در قیمت ۱۳،۳۰۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در ۴.۷۴درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۲۵،۶۱۰ریال افزایش یافت.