شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛ چهار شنبه ۲۳شهریور۱۴۰۱، با کاهش ۴۰۴۷واحدی به محدوده یک میلیون و ۳۸۹هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل با کاهش ۳۶۹واحدی عدد ۴۰۴هزار واحد را ثبت کرد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۷۱۸۶میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهای «فارس، کگل و و پاسار» داشتند. همچنین بیشترین تاثیر منفی در شاخص فرابورس را نماد «صبا» برجای گذاشت. علاوه بر این امروز شاهد خروج ۱۱۶میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه بودیم.

صف های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: ۳۴ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۴۱۰ میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: ۲۶ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۲۹۹ میلیارد تومان

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۲۰ هزار و ۹۵۳ واحد | کاهش ۹۳۵ واحدی | معادل منفی ۰.۲۹ درصد

شاخص کل هم وزن: ۴۰۴ هزار و ۸۸۷ واحد | کاهش ۳۶۹ واحدی | معادل منفی ۰.۰۹ درصد

شاخص قیمت هم وزن: ۲۴۲ هزار و ۱۸۲ واحد | کاهش ۲۲۰ واحدی | معادل منفی ۰.۰۹ درصد

شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۴۲ واحد | کاهش ۴۵۴۵ واحدی | معادل منفی ۰.۲۶ درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و ۳۷ هزار و ۲۲۵ واحد | کاهش ۲۰۸۱ واحدی | معادل منفی ۰.۲ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۶۷۳ واحد | کاهش ۱۰۷۹۵ واحدی | معادل منفی ۰.۳۹ درصد

تعداد معاملات: ۲۶۴ هزار و ۲۸۵ نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: ۷۰ هزار و ۱۹۱ میلیارد ریال

حجم معاملات: ۷ میلیارد و ۹۸۴ میلیون برگه اوراق بهادار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: فارس، کگل، وپاسار، مبین، خودرو، شپنا، وغدیر.

تعداد نمادهای در صف خرید: ۵۸ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۲۰۱ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خرید اتکاسا، بالبر، گشان.

تعداد نمادهای در صف فروش: ۳۸ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۱۴۰ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروش: حبندر، ممسنی، انرژی۱.

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: بالبر، حپترو، تاصیکوح.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: کگلح، سخاشح، وسگلستا.

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: دانا، بالبر، حپترو.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس:  شفا، وآذر، غمهرا.

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: تمحرکه، غاذر، خمحور.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: آسیاتک، خساپا، بپاس.