عضو هیات مدیره فرابورس، افزایش حجم مبنا را عاملی برای هدایت پول به سمت سهام بنیادی دانست و گفت: این اقدام سازمان بورس در بلند مدت به نفع بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد بود.

احمد پویانفر در گفتگو با سنا، در خصوص فروش تعهدی گفت: نبود ابزارهایی برای پوشش ریسک بازار معمولا پول را به سمت دیگر بخش ها هدایت می کرد اما هم اکنون با در اختیار داشتن فروش تعهدی که یک ابزار برای پوشش ریسک است سهامداران می توانند معاملاتی با امنیت بیشتر تجربه کنند.

وی ادامه داد: با توجه به روند بازار، سهامدار سرمایه گذاری خود را از ترکیب دارایی های مختلف مانند اوراق بدهی، سهام و سپرده انجام می‌دهد؛ در بازار نزولی، چون ابزاری برای پیش بینی افت بازار وجود نداشت معمولا پول به سمت بازار بدهی یا سپرده هدایت می شد اما با این ابزار جدید می‌توان در  بازار سهام سرمایه گذاری و از قدرت پیش بینی هم سود کسب کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تصویب قانون جدید مبنی بر افزایش حجم مبنا اظهار کرد: این اقدام، مانعی برای نوسانات هیجانی است و باید زودتر انجام می شد؛ البته  افزایش حجم مبنا برای شرکت هایی با مقیاس کوچک کارایی بیشتری دارد تا شرکت های بزرگ. از طرفی مانعی برای رشد نرخ کاذب در برخی سهام است.

پویانفر ادامه داد: افزایش حجم مبنا عاملی برای هدایت پول به سمت سهام  بنیادی است که این اقدام در بلند مدت به نفع بازار سرمایه همچنین اقتصاد کشور است.

عضو هیات مدیره فرابورس در خصوص چشم انداز سال آینده بورس گفت: اتفاقات سال جاری هر کدام واکنش های مختلفی در بازار سرمایه داشتند، اما برای سال آینده با توجه به دلیل رشد حجم نقدینگی کشور و سرازیر شدن حدود ۲۰ درصد آن به بورس، چون سمت تقاضا به شدت در حال تحریک است اما عرضه ها در این ابعاد نیست، به نظر می رسد یک بازه زمانی کوتاهی بازار با تعدیل روبرو شود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: باید تدابیری اندیشیده شود تا این میزان حجم نقدینگی آسیبی به بازار یا سرمایه گذاران وارد نکند، فشار به شرکت ها بابت افزایش نرخ شناوری،  هدایت سرمایه گذارها از طریق سرمایه گذاری غیر مستقیم و تسریع در فرآیند پذیرش شرکت ها که گلوگاه محدودیت عرضه در بازار سرمایه به شمار می‌رود، از جمله ابزارهایی است که درکوتاه مدت و میان مدت می تواند اثر ورود یکباره حجم نقدینگی را تعدیل کند.