به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۴اسفند ۱۳۹۹، شاخص کل با ۸،۱۱۳واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱،۲۱۴،۵۰۰ واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۵۲،۷۹۸ میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۱،۰۷۵ واحد منفی بود و به مقدار ۴۳۶،۰۹۶ واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «شستا» و «فارس» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۴هزار و ۳۲۵تومان و یورو ۲۹هزار و ۴۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۸۵هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» نزدیک صفر درصد در قیمت پایانی ۱۲،۴۶۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۱.۷۵درصد کاهش در قیمت ۳،۳۷۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۰.۳۶درصد منفی در قیمت پایانی ۲،۷۸۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۰.۳۹درصد کاهش در قیمت ۲،۵۵۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۴۲واحد کاهش به ۷،۱۴۷ واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۷۰۳واحد کاهش به مقدار ۷۰،۰۴۸ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۱درصد کاهش در قیمت ۳۱،۸۱۰ ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۱.۰۸درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۸۲،۹۲۰ریال رسید. «شیران» با ۰.۱۴درصد کاهش به قیمت ۲۸،۴۰۰ریال رسید. «شیراز» با کمتر از یک درصد منفی شد و با قیمت ۵۲،۲۸۰ ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۱.۴۸درصد منفی شد و با قیمت ۶۴،۶۴۰ ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۵،۹۱۹ واحدی به مقدار ۸۸۰،۰۵۱ واحد رسید. «ذوب» امروز ۰.۱۷درصد کاهش داشت و با قیمت ۴،۲۰۴ ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۱،۶۵۰ریال ۱.۱۸درصد منفی بود. «فملی» ۰.۸درصد مثبت بود و در قیمت ۱۲،۶۷۰ریال به پایان رسید. «فخوز» ۱۲،۷۴۰درصد منفی بود و در قیمت ۱۲،۷۴۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۶۵۳واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۶۲،۳۱۸ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۲،۷۲۰ریال ۰.۳۷درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۴،۸۵۰ریال ثابت ماند. «خساپا» در قیمت ۲،۴۴۰ریال ۰.۴۱درصد منفی شد. «خفنر»  در قیمت ۲۱،۷۰۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۵،۲۱۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۲۸،۴۴۴واحد کاهش به ۳،۸۰۰،۹۲۷ واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۰.۸۸درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۲۸،۱۷۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۰.۲۴درصد کاهش در قیمت ۱۲،۷۲۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» ۲ درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۲۴،۵۲۰ریال کاهش یافت.