به گزارش پاسارگاد تحلیل، شاخص کل بورس در روز جاری؛ شنبه ۱۹بهمن۱۳۹۸، با افزایش ۶,۹۴۸واحدی به مقدار ۴۵۲,۸۴۲واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۷۵,۳۹۲میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۵۴۵واحد مثبت بود و به مقدار ۱۴۷,۱۱۶واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «تاپیکو»، «فارس» و «شبندر» و بیشترین تاثیر منفی را نمادهای  «اخابر»، «خودرو» و «خساپا» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز در صرافی ملی ۱۳هزار ۵۰۰تومان و یورو ۱۵هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار ۵۱۲هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۲.۶۶درصد مثبت در قیمت پایانی ۳,۳۲۴ریال پایان یافت. «وبملت» با ۱.۴درصد افزایش در قیمت ۸,۰۸۷ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۱.۴۶درصد مثبت در قیمت پایانی ۶۹۷ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۲.۸۶درصد کاهش در قیمت ۷۴۷ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۳واحد افزایش به ۲,۲۸۳واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۶۳۵واحد افزایش به مقدار ۲۶,۰۹۶ رسید. در این گروه سهم «خراسان» امروز بدون تغییر در قیمت ۲۵,۵۰۰ریال ثابت ماند. «شاراک» ۴.۰۶درصد مثبت معامله شد و به قیمت ۱۰,۳۷۶ریال رسید. «جم پیلن» با ۱.۷۵درصد افزایش به قیمت ۳۴,۳۱۸ریال رسید. «وپترو» کمتر از یک درصد مثبت شد و با قیمت ۱۰,۷۴۷ریال به پایان رسید. «جم» امروز ۳.۹درصد مثبت شد و با قیمت ۱۵,۳۹۴ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۱,۹۵۵واحدی به مقدار ۲۸۰,۱۲۴واحد رسید. «ذوب» امروز ۴.۴درصد افزایش داشت و با قیمت ۲,۸۹۸ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۳,۹۴۸ریال کمتر از یک درصد مثبت بود. «فلوله» ۴درصد مثبت بود و در قیمت ۱۷,۸۳۶ریال به پایان رسید. «فسازان» با ۳.۴۶درصد افزایش در قیمت ۱۷,۵۶۸ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۲,۶۱۴واحد کاهش داشت و به مقدار ۷۵,۴۰۶ رسید. سهم «خودرو» ۴.۶۳درصد منفی شد و به قیمت ۱۲,۲۴۱ریال رسید. «خساپا» نیز در قیمت ۳,۴۸۱ریال ۴.۲درصد منفی شد. «خپارس» ۴درصد منفی در قیمت ۲,۶۴۸ریال به پایان رسید. همچنین «خموتور» ۳.۳۷درصد مثبت بود و به قیمت ۷,۹۷۵ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۶۸,۳۸۵واحد افزایش به ۱,۶۵۵,۶۶۹واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴.۱۸درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۴۰,۴۳۶ریال صعود کرد. همچنین سهم «شبندر» با ۴.۷۴درصد افزایش در قیمت ۱۲,۰۸۷ریال پایان یافت. شرکت «شپنا» ۴.۸۶درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۶,۵۷۶ریال افزایش یافت.