به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۱۷شهریور۱۳۹۹، شاخص کل با ۴۰،۵۷۰واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱،۶۰۷،۲۱۱واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۶۳،۶۷۸میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۴،۹۴۸واحد منفی بود و به مقدار ۴۳۶،۸۴۵واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فملی» و «فارس» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۲هزار و ۵۰۰تومان و یورو ۲۶هزار و ۷۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۴.۱۴درصد منفی در قیمت پایانی ۱۰،۱۸۰ریال پایان یافت. «وپست» با ۳.۷۱درصد کاهش در قیمت ۱۳،۴۹۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۴.۴۶درصد منفی در قیمت پایانی ۳,۲۱۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۴.۳۶درصد کاهش در قیمت ۳,۵۱۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۰۳واحد کاهش به ۹,۳۴۶واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۲,۳۹۶واحد کاهش به مقدار ۸۶,۳۶۴ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۳.۶۴درصد کاهش در قیمت ۳۸،۴۳۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۲.۳۵درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۴۰,۷۵۴ریال رسید. «شیران» با ۴.۹۸درصد کاهش به قیمت ۳۶،۶۷۰ریال رسید. «شیراز» با ۱.۹۹درصد منفی شد و با قیمت ۶۰،۴۹۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴.۱۴درصد منفی شد و با قیمت ۷۸،۴۱۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۵۲،۷۷۵واحدی به مقدار ۱,۱۸۳,۲۹۷واحد رسید. «ذوب» امروز ۲.۳۸درصد کاهش داشت و با قیمت ۶،۵۷۵ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۸،۰۳۰ریال ۴.۷۵درصد منفی بود. «فملی» ۴.۳۶درصد منفی بود و در قیمت ۳۳،۳۶۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴.۹۲درصد منفی بود و در قیمت ۴۶,۵۳۰۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۸،۰۸۹واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۵۷،۲۰۲ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳،۴۳۰ریال ۳.۳۸درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۱۱،۱۳۰ریال ۱.۷۷درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲،۹۵۰ریال ۴.۸۴درصد منفی شد. «خگستر» ۱.۱۵درصد منفی در قیمت ۶،۸۹۰ریال به پایان رسید. «خبهمن» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۳۲،۰۵۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۴،۵۳۴واحد کاهش به ۶،۷۰۲،۷۳۶واحد رسید. در این گروه شرکت «شسپا» با ۲.۴۶درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۲۲،۵۹۰ریال کاهش یافت. شرکت «ونفت» در محدوده صفر درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۱۵,۵۹۰ریال کاهش یافت.