به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۲دی ۱۳۹۹، شاخص کل با ۳۶،۹۸۹واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱،۱۴۹،۷۲۱واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۳۶،۲۴۴میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۷،۹۲۵واحد منفی بود و به مقدار ۴۳۶،۵۷۵واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فملی» و «فارس» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۲هزار و ۳۰۰تومان و یورو ۲۶هزار و ۹۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار ۹۶۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۰.۹۸درصد منفی در قیمت پایانی ۱۱.۱۶۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۳.۲درصد کاهش در قیمت ۲،۷۲۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۴.۶۵درصد منفی در قیمت پایانی ۲،۴۶۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۲.۵۵درصد کاهش در قیمت ۲،۲۹۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۱۰واحد کاهش به ۶،۵۸۴واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۴،۴۰۷واحد کاهش به مقدار ۶۹،۲۷۵ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۴.۸۷درصد کاهش در قیمت ۳۹،۸۴۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۲.۹۶درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۷۲،۴۳۹ریال رسید. «شیران» با ۲.۳۶درصد کاهش به قیمت ۳۴،۵۱۰ریال رسید. «شیراز» با ۴.۲۱درصد منفی شد و با قیمت ۴۷،۳۷۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴.۹۸درصد منفی شد و با قیمت ۷۱،۷۰۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۳۳،۸۳۳واحدی به مقدار ۷۵۴،۳۷۳واحد رسید. «فولاد» در قیمت ۹،۸۱۰ریال ۴.۹۴درصد منفی بود. «فملی» ۵درصد منفی بود و در قیمت ۹،۸۹۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴.۷۳درصد منفی بود و در قیمت ۱۲،۰۹۰ریال پایان یافت.