به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری چهارشنبه ۲۶شهریور۱۳۹۹، شاخص کل با ۳۹,۵۰۵ واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۷۰۴,۰۹۸واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس نیز ۲۳۲,۳۴۲میلیارد ریال بود. شاخص کل هم‌وزن با ۵,۲۷۰واحد مثبت به مقدار ۴۳۰,۲۰۲واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فارس»، «فولاد» و «فملی» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۶هزار و ۶۰۰تومان و یورو ۳۱هزار و ۵۵۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۲۲۸هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۲,۲۷درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۱,۲۵۰ریال پایان یافت. «وبصادر» با ۴,۷۹درصد افزایش در قیمت ۴,۱۶۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۳,۷۶درصد مثبت در قیمت پایانی ۳,۵۹۰ریال افزایشی بود. «وسینا» با ۳,۴۹درصد افزایش در قیمت ۱۳,۳۳۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۱۵۰واحد افزایش به ۹,۶۶۷واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۳۶۹۵واحد افزایش به مقدار ۱۰۰,۶۰۰ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۴,۹۸درصد رشد در قیمت ۴۸,۶۹۰ریال پایان یافت. «پارسان» با ۴.۷۸درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۲۸,۹۶۰ریال رسید. «شیران» با ۳.۸۷درصد افزایش به قیمت ۳۶,۲۴۰ریال رسید. «شیراز» با ۴.۴۸درصد مثبت و با قیمت ۷۱,۰۹۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۳.۵۸درصد مثبت شد و با قیمت ۹۴,۰۵۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۵۵,۵۱۳واحدی به مقدار ۱,۳۱۹,۷۴۵واحد رسید. «فجر» امروز ۴.۹۹درصد افزایش داشت و با قیمت ۶۱,۵۹۰ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۲۰,۵۵۰ریال ۴.۸۵درصد مثبت بود. «فملی» ۴.۵۲درصد مثبت بود و در قیمت ۳۶,۹۹۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۳.۳۷درصد مثبت بود و در قیمت ۵۳,۰۴۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱,۸۷۶واحد افزایش داشت و به مقدار ۳۴۳,۱۸۲ رسید. امروز «خپارس» در قیمت ۱۰,۴۷۰ریال ۱.۴۱درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۹,۶۱۰ریال ۱.۶۴درصد منفی شد. «خبهمن» در قیمت ۲۷,۵۷۰ریال ۳.۲۶درصد منفی شد. «خفنر» ۰.۱۴درصد منفی در قیمت ۲۱,۰۷۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۳,۹۲۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۲۲,۴۶۳واحد افزایش به ۶,۶۹۶,۱۵۲واحد رسید. در این گروه شرکت «شبهرن» با ۴.۳۸درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۷۲,۲۶۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شسپا» با ۴.۸۱درصد افزایش در قیمت ۲۳,۱۰۰ریال پایان یافت. شرکت «شنفت» با ۱.۶۵درصد مثبت و به قیمت ۶۷,۶۹۰ریال افزایش یافت.