به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری چهارشنبه ۱۹شهریور۱۳۹۹، شاخص کل با ۱۳,۶۸۵منفی پایان یافت و به مقدار ۱,۵۵۶,۳۲۴واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس نیز ۱۳۷,۲۹۷میلیارد ریال بود. شاخص کل هم‌وزن با ۵,۲۷۰واحد منفی به مقدار ۴۲۶,۹۸۰واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «اخابر» و «حکشتی» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۲هزار و ۷۴۴تومان و یورو ۲۶هزار و ۹۵۲تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۳۳هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۲,۶درصد منفی در قیمت پایانی ۹,۷۵۰ریال پایان یافت. «وبصادر» با ۰,۶درصد کاهش در قیمت ۳,۳۲۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۱,۶۴درصد منفی در قیمت پایانی ۳,۰۰۰ریال کاهشی بود. «وسینا» با ۴,۸۶درصد کاهش در قیمت ۱۲,۵۲۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۸۵واحد کاهش به ۹,۰۹۲واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۵۳۹واحد افزایش به مقدار ۸۴,۱۶۲ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۳,۷۸درصد رشد در قیمت ۷۸,۱۷۰ریال پایان یافت. «پارسان» با ۰.۴۸درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۲۴,۸۱۰ریال رسید. «شیران» با ۴.۱درصد کاهش به قیمت ۳۴,۸۷۰ریال رسید. «شیراز» با ۲.۵۵درصد مثبت و با قیمت ۵۹,۱۵۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴.۳درصد مثبت شد و با قیمت ۷۸,۱۷۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۱۹,۱۶۲واحدی به مقدار ۱,۱۱۵,۲۳۶واحد رسید. «فجر» امروز ۱.۴۹درصد کاهش داشت و با قیمت ۵۱,۰۰۰ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۶,۷۴۰ریال ۲.۲۸درصد منفی بود. «فملی» ۱.۱۴درصد منفی بود و در قیمت ۳۱,۳۴۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۱.۲درصد منفی بود و در قیمت ۴۵,۴۷۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۳,۳۳۱واحد کاهش داشت و به مقدار ۳۵۱,۲۴۸ رسید. امروز «خپارس» در قیمت ۱۱,۵۲۰ریال ۱.۹۶درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۱۰,۷۷۰ریال ۲.۷۱درصد منفی شد. «خبهمن» در قیمت ۳۱,۵۲۰ریال ۱.۵۶درصد منفی شد. «خفنر» ۰.۰۹درصد منفی در قیمت ۲۱,۲۱۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۴,۰۱۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۲۰,۰۰۰واحد کاهش به ۶,۶۶۰,۲۷۷واحد رسید. در این گروه شرکت «شبهرن» با ۴.۸۸درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۷۰,۷۴۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شسپا» با ۴.۴۲درصد کاهش در قیمت ۲۰,۵۲۰ریال پایان یافت. شرکت «شنفت» با ۰.۰۹درصد مثبت و به قیمت ۶۴,۴۱۰ریال کاهش یافت.