بانک دی، یکشنبه – ۱۴ دی ۱۳۹۹

۱۴ دی ۱۳۹۹

چارت روزانه بانک دی، «دی» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.
سهم در میانه موج اصلاحی قرار دارد و به نظر موج B را تکمیل کرده است و از خط حمایت کانال افقی عبور کرده است. در حال حاضر سهم در حال حرکت در موج C است. برای پایان موج C و شروع موج حرکتی جدید دو سناریو محتمل است. در سناریو اول سهم در همین قیمت هر شروع به حرکت می کند و یا بعد از رسیدن به حوالی ۲۸۰۰ شروع به حرکت می کند. در هر دو سناریو اهداف قیمتی حدود ۵۵۰۰ و ۸۰۰۰ تومان خواهند بود.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.

طراحی سایت