چارت روزانه شرکت بانک ملت «وبملت» را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.
در این چارت سه میانگین روزانه تقریبا موازی به ترتیب و صعودی هستند که نشان از روند صعودی سهم دارد. ورود قیمت به محدوده حمایت دینامیکی، برخورد با سطح ۳۱ درصد فیبوناچی و ریزش فقط ۱۳ درصدی قیمت در روز بازگشایی بدون محدوده ی نشان دهنده ی ایجاد کف و حمایت قوی برای این سهم است ولی با توجه به شرایط کلی بازار انتظار رشد سریع قیمت را نداریم ولی با توجه به نزدیکی به سطح حمایت و کف کانال افقی در صورت تمایل به خرید پله ای، قیمت حاضر نقطه خوبی برای خرید بخش اول است. بخش دوم خزید را می توان در حدود قیمت ۶۸۰۰ تومان انجام دارد. در این سناریو هدف قیمت حدود ۸۲۰۰ تومان است. و در صورت ریزش قیمت به کمتر از ۵۴۰۰ تومان این سناریو نا معتبر خواهد بود.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.