چارت روزانه بیمه پاسارگاد، «بپاس» را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده اند.

در این چارت سه میانگین متحرک روند صعودی بلند مدت را نشان میدهد قیمت سهم به محدوده حمایت دینامیکی وارد شده است و در حال حرکت در کانال افقی است.  قیمت در نزدیکی سطح مقاومت کانال است و انتظار داریم در روزهای آتی از کانال خارج شود. می توان بعد از خروج از کانال اقدام به خرید کرد یا در صورت تمایل به کاهش ریسک بعد از انجام پولبک  و تشکیل سقف جدید وارد شد. در صورت خروج از کانال قیمت های ۸۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ تومان اهداف قیمتی پیش رو هستند.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.