شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛ دوشنبه ۱۱مهر۱۴۰۱، با کاهش۳۳۱۱واحدی به محدوده یک میلیون و ۳۱۸هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل با کاهش ۹۹۸واحدی عدد ۳۸۱هزار واحد را ثبت کرد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۲۲۹۵میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نماد« میدکو »  و بیشترین تاثیر مثبت را نماد «وغدیر» داشتند  . همچنین بیشترین تاثیر منفی در شاخص فرابورس را نماد «بپاس ،آریاو فغدیر»   برجای گذاشتند. علاوه بر این امروز شاهد خروج ۲۸۵میلیارد تومان پول حقیقی  از  بازار سرمایه بودیم.

شاخص کل: یک میلیون و ۳۱۸ هزار و ۷۱۳ واحد | کاهش ۳۳۱۱ واحدی | معادل منفی ۰.۲۵ درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۰۴ هزار و ۲۶۶ واحد | کاهش ۷۶۴ واحدی | معادل منفی ۰.۲۵ درصد

شاخص کل هم وزن: ۳۸۱ هزار و ۱۱۳ واحد | کاهش ۹۹۸ واحدی | معادل منفی ۰.۲۶ درصد

شاخص قیمت هم وزن: ۲۲۷ هزار و ۷۵۴ واحد | کاهش ۵۹۶ واحدی | معادل منفی ۰.۲۶ درصد

شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۶۹۱ هزار و ۳۹۳ واحد | کاهش ۹۶۶ واحدی | معادل منفی ۰.۰۶ درصد

شاخص بازار اول: ۹۷۶ هزار و ۹۱۶ واحد | افزایش ۲۵۱ واحدی | معادل مثبت ۰.۰۳ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۴۱۶ واحد | کاهش ۱۴۷۲۷ واحدی | معادل منفی ۰.۵۶ درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: ۲۰۸ هزار و ۴۰۱ نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: ۱۹ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال

حجم معاملات: ۳ میلیارد و ۴۸۷ میلیون برگه اوراق بهادار

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: میدکو، وغدیر، بفجر، شپنا، ذوب، وصندوق، کچاد.

صف های خرید و فروش

تعداد نمادهای در صف خرید: ۳۳ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۱۰۶ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خریدوسالت، ورازی، خفولا.

تعداد نمادهای در صف فروش: ۱۰۰ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۳۶۶ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروشبفجر، حبندر، خکاوه، 

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: غنوش، فولاد، شپنا.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس:  فمراد، حپترو، انرژی۱. 

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: دسبحان، حتوکا، سکرد.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس:  کگاز، شلعاب، زمگسا.

ورود و خروج پول حقیقی:

میزان خروج پول حقیقی: ۴۳۲ میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: آریان، سخوز، دسبجان.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: بپاس، تفارس، خودرو.