به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۱۶فروردین۱۳۹۹، شاخص کل با ۶،۷۳۳واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱،۲۶۲،۷۴۵واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۴۰۱,۰۱۳میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۹۴۵واحد منفی بود و به مقدار ۴۳۸،۹۷۴ واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فملی» و «کچاد» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۴هزار و ۳۰۰تومان و یورو ۲۸هزار و ۶۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۰.۱۵درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۳،۰۹۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۱.۷۱درصد کاهش در قیمت ۲،۸۷۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۱.۷۵درصد منفی در قیمت پایانی ۲،۸۰۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۱.۹۲درصد کاهش در قیمت ۲،۵۵۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۸۲واحد کاهش به ۷،۲۲۰واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۷۱۴واحد کاهش به مقدار ۷۶،۶۸۹ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۰.۳۱درصد کاهش در قیمت ۳۶،۲۹۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۱.۵۸درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۲۰۴،۵۶۶ریال رسید. «شیران» با ۳.۶۵درصد افزایش به قیمت ۲۹،۵۴۰ریال رسید. «شیراز» با کمتر از یک درصد منفی شد و با قیمت ۵۷،۳۳۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۰.۵۶درصد منفی شد و با قیمت ۷۹،۳۴۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۸،۴۰۵واحدی به مقدار ۹۲۴،۸۵۶واحد رسید. «ذوب» امروز ۰.۶۹درصد کاهش داشت و با قیمت ۴،۰۱۶ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۳،۰۲۰ریال ۱.۵۹درصد منفی بود. «فملی» ۱.۳درصد منفی بود و در قیمت ۱۲،۱۵۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۰.۴۸درصد مثبت بود و در قیمت ۱۴،۵۵۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۲،۹۴۶واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۴۶،۲۶۳ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۲،۴۷۰ریال ۱.۹۸درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲،۳۵۰ریال ۱.۶۷درصد منفی شد. «خگستر» ۱درصد منفی در قیمت ۲،۹۱۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۵،۰۲۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۳۹،۷۸۳واحد کاهش به ۳،۹۹۶،۶۹۵واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۱.۴۲درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۲۹،۹۱۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۱.۶۶درصد کاهش در قیمت ۱۳،۰۶۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در ۱.۵۶ درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۲۵،۸۰۰ریال کاهش یافت.