شرکت داروسازی اکسیر در ابتدا تحت عنوان ” شرکت داروسازی لرستان” با مشارکت شرکت داروپخش، شرکت گسترش و سرمایه گذاری دارویی ایران و بانک صنعت و معدن در دی ۱۳۶۳ تأسیس گردید. این شرکت در شهریور ۱۳۷۲ تولید آزمایشی خود را آغاز و از اول سال ۱۳۷۳ به صورت عملی فعالیت تولید خود را شروع نمود به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در ۲۳/۰۳/۱۳۷۹ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفت و با گسترش فعالیت های شرکت در سطوح داخلی و خارجی تغییر نام در مجمع فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۸۱ مطرح و نام شرکت از داروسازی لرستان به داروسازی اکسیر مورد تائید و تصویب قرار گرفت در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت داروپخش ( شرکت فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین اجتماعی) و واحد تجاری نهائی گروه سازمان تأمین اجتماعی است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در بروجرد واقع شده است.

 

 موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه و سال مالی مورد گزارش احداث و بهره برداری از کارخانجات، تولید انواع داروهای انسانی، داروهای حیوانی، فرآورده های بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و صنایع جنبی به منظور تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، واردات و صادرات انواع اقلام فوق و مواد اولیه مربوط به آن بوده است.

 

بازارهای اصلی شرکت

بازار اصلی شرکت بازار داخلی کشور می باشد، ضمناً شرکت داروسازی اکسیر جزء برترین شرکتهای صادر کننده دارویی کشور است که در دوره جاری مبلغ ۰۶۵،۳۹۱ دلار صادرات داشته است و بازار هدف کشورهای عراق، سوریه، افغانستان و آذربایجان است.

گروه محصولات و  خدمات اصلی شرکت داروسازی اکسیر به شرح جدول زیر است. در این جدول ظرفیت های اسمی و عملی بر مبنای یک شیفت کاری و بر اساس زمان سنجی انجام شده و میانگین عملکرد ۵ ساله شرکت است.قیمت گذاری  این محصولات برای فروش داخلی توسط سازمان غذا و دارو صورت می­پذیرد و فروش محصولات شرکت در داخل کشور بر اساس قراردادهای فی­مابین از طریق شرکتهای توزیع داروپخش، پخش هجرت، پخش دارویی اکسیر، پخش البرز، پخش محیا دارو ، پخش التیام ،شفا آراد، بهستان پخش و برگ سبز آترین است.

 اطلاعات مدیران شرکت

 

اطلاعات مدیران شرکت در جدول ذیل ارایه شده است.

ترکیب سهامداران                                                                                                                                                          

ترکیب سهامداران شرکت به شرح جدول ذیل می باشد :

 عملکرد تولید و فروش

مجموع مبلغ فروش داروسازی اکسیر  از ابتدای سال ۹۹ تا پایان مرداد  نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸  درصد افزایش یافته است و مقدار فروش مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته است.

صورت های مالی

مفروضات

در این تحلیل بصورت محتاطانه به بررسی سودآوری سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخته شده است و مفروضات به صورت زیر در نظر گرفته شده است.

  • حدود ۱۰ درصد دارو ها و تولیدات شرکت مشمول ارز ترجیحی نمی شود.

  • ارز ترجیحی برای سال ۹۹و ۱۴۰۰ بدون تغییر و ۴۲۰۰ تومان باقی می ماند.

  • تورم سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ بیست و پنج درصد در نظر گرفته شده است.

  • نرخ ارز برای سال ۹۹و ۱۴۰۰ بترتیب ۲۰۰۰۰ و ۲۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

  • نرخ محصولات در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بیست درصد افزایش خواهند داشت.

  • میزان تولید سال ۹۹و ۱۴۰۰ بترتیب ۳۳ و ۲۰ درصد افزایش خواهند داشت.

با توجه به مفروصات فوق بهای تمام شده برای سال های آتی به شرح زیر خواهد بود.

 

با توجه به مفروصات فوق صورت سود زیان برای سال های آتی به شرح زیر خواهد بود.

 در صورت ثابت فرض کردن تمامی عوامل تاثیر گذار بجز نرخ ارز ترجیحی و نرخ افزایش قیمت محصولات  تحلیل حساسیت سود هر سهم برای سال ۱۴۰۰ به صورت زیر است.