معرفی شرکت

شرکت پالایش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دستی در سال ۷۷ بعنوان شرکت فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تاسیس شده و در سال ۸۶ در بورس اوراق بهادار پذیرفته و در سال ۸۷ اولین معامله آن در بورس صورت پذیرفته است. شرکت پالایش نفت اصفهان با ظرفیت روزانه ۳۷۵ هزار بشکه در رتبه دوم بزرگترین پالایشگاههای کشور قرار دارد.

محل دفتر مرکزی و کارخانه: اصفهان – کیلومتر ۵ جاده تهران

  • ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب صاحبان سهام شرکت به شرح جدول زیر است:

مدیران شرکت

اعضای هیات مدیره شرکت به شرح جدول زیر است:

جایگاه شرکت در صنعت

در حوزه صنعت پالایش نفت جمعا ۱۰شرکت فعالیت می نمایند. شرکت پالایش نفت اصفهان در قیاس با ۹ شرکت دیگر در سال ۱۳۹۸ از نظر دریافت خوراک نفت خام و میعانات گازی در جایگاه سوم قرار دارد و از منظر تولید محصول نفت گاز مقام نخست، گاز مایع مقام دوم،بنزین و نفت کوره مقام سوم و نفت سفید جایگاه چهارم قرار دارد.

برآورد کارشناسی سودآوری شرکت

مفروضات سال‌ ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰:

  • به دنبال شیوع ویروس کرونا از یکسو و کاهش قیمت نفت در ابتدای سال ۹۹، مقدار تولید و مقدار فروش با ۱۵ درصد  کاهش در نظر گرفته شده است.

  • تورم سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰ و ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.

  • افزایش نرخ دستمزد برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ یکسان و ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است.

  • متوسط قیمت نفت برنت برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۰ و ۵۰ ریال برآورد شده است.

  • دلار سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۹۰،۰۰۰ و ۲۳۰،۰۰۰ ریال برآورد شده است.

کرک اسپرد محصولات عمده شرکت(دلار در بشکه) بشرح جدول زیر برآورد شده است.

با لحاظ کردن مفروضات بالا صورت سود و زیان کارشناسی شرکت برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به شرح زیر است: