• معرفی شرکت

شرکت پتروشیمی پارس در شمال خلیج فارس و ۹۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و ۲۷۰ کیلومتری غرب بندر عباس در منطقه ویژه اقتصادی پارس واقع گردیده است. شرکت پتروشیمی پارس در اسفند ماه ۱۳۷۷ تاسیس شده و فعالیت های اجرایی مرتبط با آن از سال ۱۳۷۸ آغاز گردید. شرکت منافع کلیه ذینفعان، توسعه صنایع پتروشیمی و تولید سوخت پاک حرکت می نماید. ما خود را متعهد می دانیم با استفاده از فن آوری و دانش روز و با کیفیت فرآیندها و محصولات در راستای بهبود مستمر تلاش نماییم. شرکت پتروشیمی عسلویه به صورت سهامی عام در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۷ مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی عسلویه به پتروشیمی پارس تغییر پیدا کرد.  در حال حاضر شرکت پتروشمی پارس جز واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع خلیج فارس می باشد.

در تاریخ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ طبق قرارداد فیمابین با شرکت ساسول پلیمرز آلمان  اقدام به تاسیس شرکت پلیمر  آراساسول شده که طی آن پروژه های پلی اتلین سبک، سنگین و متوسط به شرکت مزبور منتقل گردیده است.

در سال ۱۳۹۳ شرکت پارس تامین- مجد به شماره ثبت ۴۰۰۰۷۷ جایگزین سهامدار پی جی پلیمرزگ ام بی ها شد.

 

 • ترکیب سهامداران

آخرین ترکیب صاحبان سهام به شرح جدول زیر است:

 • مقایسه شرکت در صنعت

شرکت پتروشیمی پارس جزء شرکتهای فعال در زمینه تولید گاز اتان ، پروپان ، بوتان ، پنتان پلاس ، استایرن منومر ، اتیل بنزن و تولوئن در کشور، با ظرفیت اسمی ۴،۴۹۰ هزار تن در سال در رده اول این صنعت و شرکت پتروشیمی در جهان می باشد . کلیه محصولات پتروشیمی پارس در داخل ایران از طریق بازار بورس کالا و نیز از طریق بازار خارج از بورس کالا)عقد قراردادهای بلند مدت با کلیه شرکتهای پتروشیمی واقع در مناطق ویژه اقتصادی و انرژی(  به فروش میرسد . فروشهای صادراتی شرکت، با توجه به نیازهای بازار جهانی و از طریق شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان کارگزار فروش محصولات پروپان و بوتان و شرکت ناوک آسیا کیش به عنوان کارگزار فروش محصول استایرن منومر تولیدی صادر میگردد . بازار اصلی فروشهای شرکت شامل بازار داخل ایران و سایر تولید کنندگان صنایع پایین دستی واقع در کشورهای خارجی از قبیل امارات، چین، عمان، سنگاپور و سایر کشورها می باشد.

دو محصول اصلی این شرکت گاز مایع  LPG و استایرن منومر می‌باشد. در حال حاضر ۴۷ درصد گازمایع تولیدی ایران از سوی صنعت پتروشیمی تامین می‌گردد که طبق برنامه باید تا سال ۱۴۰۴ میزان تولیدی گازمایع به ۲۴ میلیون تن در سال برسد که عمده این افزایش تولید بر عهده پالایشگاه‌های گازی است. ۲ میلیون تن مصرف داخلی که عمدتا توسط پالایشگاه‌ها تامین می‌گردد. همچنین لازم به ذکر است که ۱۷ درصد از LPG تولیدی پالایشگاه‌های نفت، صرف مصرف داخلی این مجتمع‌ها می‌شود.

در حال حاضر مقدار ظرفیت اسمی LPG در شرکت‌های پتروشیمی،.۵۴۸ ۳ هزار تن در مجموعه هلدینگ خلیج‌فارس (۱.۹۹۸ هزار تن شرکت‌های پتروشیمی بندرامام و ۱.۵۵۰ هزار تن پتروشیمی پارس(، ۲۳۵ هزار تن در پتروشیمی خارک و ۱۶۸ هزار تن برش‌های پروپان در پتروشیمی مارون تولید می‌گردد. همچنین ظرفیت فعلی کل استایرن منومر در کشور، ۷۰۰ هزار تن است

که ۶۰۰ هزار تن توسط شرکت پتروشیمی پارس و ۱۰۰ هزار تن در پتروشیمی تبریز تولید می‌گردد.

 • فرآیند تولید

فرآیند کلی خوراک دریافتی، محصولات تولیدی و زنجیره فرآیندی واحدهای مجتمع به شرح شکل زیر است.

 • برآورد کارشناسی سودآوری شرکت
  • مفروضات سال‌ ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹:
 • مقدار تولید و مقدار فروش بر اساس ۹ماهه گرفته شده است.
 • نرخ فروش استایرن مونومر، طبق نرخ جهانی استایرن مونومر که ۸۸۹ دلار می‌باشد، پیش بینی شده است.
 • نرخ مواد اولیه گاز غنی بر اساس نرخ‌های جهانی و تولید اتان، پروپان، بوتان و پنتان پیش بینی شده است که ۱۹۶دلار می‌باشد.
 • هزینه‌های مالی شرکت و نرخ موثر مالیات صفر در نظر گرفته شده است.
 • دلار سال ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۱۱۰،۰۰۰ و ۱۳۰،۰۰۰ دلار برآورد شده است.

 

 • تولید و فروش

میزان تولید شرکت برای سال ۹۸ و ۹۹ به صورت زیر پیش‌بینی شده است

میزان فروش شرکت برای سال ۹۸ و ۹۹ به صورت زیر پیش‌بینی شده است:

نرخ فروش شرکت برای سال ۹۸ و ۹۹ به صورت زیر پیش‌بینی شده است:

مبلغ فروش شرکت برای سال ۹۸ و ۹۹ به صورت زیر پیش‌بینی شده است:

 • مواد اولیه

مواد اولیه مصرفی شرکت گاز غنی، بنزن، اتیلن و گاز مایع است. مقدار مصرف مواد اولیه بصورت جدول زیر برآورد گردیده است:

نرخ خرید مواد اولیه بصورت جدول زیر برآورد گردیده است:

مبلغ مصرف مواد اولیه بصورت جدول زیر برآورد گردیده است:

 • بهای تمام شده

بر این اساس بهای تمام شده بصورت جدول زیر پیش بینی شده است:

با لحاظ کردن مفروضات بالا صورت سود و زیان کارشناسی شرکت برای سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به شرح زیر است: