چارت شرکت نیروکلر را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.
شکلر از اسفندماه وارد یک کانال صعودی شده است و اکنون به کف این کانال رسیده است و به نظر میرسد با یک حمایت جدی مواجه شده است. از طرفی الگوی میانگین های متحرک نیز نشان از حمایت سهم دارد زیرا اصلاح قیمت با رسیدن به میانگین ۱۰۰ روزه متوقف شده است. روند حرکتی دو میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه را نیز اگر مورد بررسی قرار دهیم متوجه میشویم که در ۶ ماه اخیر هرگاه میانگین ۲۰ روزه به میانگین ۵۰ روزه نزدیک میشود ، مجدد از آن فاصله گرفته و وارد فاز صعودی میشود.
در صورت ورود به سهم تارگت قیمتی ۶۸۰۰ تومان برای کوتاه مدت پبشبینی میشود.
تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.