چارت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.
در شکل کانال صعودی فیبوناچی سهم فارس را مشاهده میکنید که برای یک دوره ۸ماهه رسم شده است. دوسطح ۲۳ و ۳۸درصد به عنوان مقاومت های این کانال محسوب میشوند. اکنون قیمت سهم در کف این کانال صعودی قرار دارد که خود یک سیگنال حمایت است . از طرفی قیمت سهم در ۴،۵روز گذشته به میانگین ۵۰روزه خود رسیده و در حال رنج زدن است و از این منظر نیز به نظر میرسد قیمت سهم در حال حمایت است. در صورت ورود به سهم ، حد ضرر ۲۰۰۰تومانی را رعایت کنید. دو هدف قیمتی ۴۱۰۰ و ۵۴۰۰ تومانی برای سهم پیشبینی میشود.
تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.