در نمودار زیر چارت لگاریتمی هفتگی فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده می نمایید.

همانطور که مشاهده می نمایید قیمت سهم به مدت ۱۰ سال در کانال رو به بالا  نوسان داشته است. و احتمال آن می رود که در پایان موج سوم باشیم.

 در چارت روزانه سه میانگین متحرک موازی و رو به بالا هستند که نشان دهنده رو روند بالا و صعودی است. فاصله زیاد بین قیمت و میانگین ها نشان از بیش خرید بودن بازار و نیاز به اصلاح دارد.

با توجه به چارت دو سناریو احتمال بیشتری دارد:

  • حرکت در همین محدوده قیمت (۹۵۰-۱۲۰۰) و اصلاح زمانی قیمت سهم

  • اصلاح قیمت سهم تا  کانال قیمتی ۸۰۰ تومان که حدود محدوده ی ۳۰ تا ۵۰ بازگشت فیبوناچی هست

سناریوی اخر که احتمال آن بسیار کم است صعود قیمت و شکستن سقف قیمت قبلی است.