#وبهمن #تحلیل_تکنیکال

چارت  روزانه #وبهمن را مشاهده می‌کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده‌اند.

قیمت بیش از یک سال در کانالی صعودی در حال نوسان بوده است و در حدود ۱۰ اردیبهست سال جاری از بالای کانال خارج شده  و  مقاومت کانال تبدیل به حمایت شده است. بعد از شکستن مقاومت قیمت در قالب الگوی کلاسیک پرچم اصلاح شده است و حرکت صعودی را آغاز کرده است.

اهداف قیمتی پیش رو سهم ۲۰۰۰ تومان و ۲۶۰۰ تومان است.

این سناریو در صورت ریزش قیمت به کمتر از ۱۵۰۰ تومان نامعتبر است. هرچند بعید به نظر می‌رسد.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.
@pasargadtahlil