چارت روزانه فولاد کاوه جنوب کیش را مشاهده می کنید. این چارت در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.
در شکل، کانال فیبوناچی سالانه این سهم را مشاهده میکنید. همانطور که در شکل واضح است، این سهم در آستانه عبور از سطح ۷۸ درصدی است . درصورت وقوع این سناریو و عبور قدرتمند از این سطح، دو تارگت قیمتی ۳۳۰۰ تومانی (کوتاه مدت) و ۸۰۰۰ تومانی(میان مدت) برای سهم پیشبینی میشود. حد ضرر در صورت ورود به معامله ۲۰۰۰تومان برآورد میشود.
تحلیل های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.