به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۱۴مهر۱۳۹۹، شاخص کل با ۳۲،۸۲۶واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱،۴۹۰،۱۵۴واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۱۵،۶۸۴میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۱،۹۳۶واحد منفی بود و به مقدار ۳۹۶،۷۶۸واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فارس»، «فملی» و «تاپیکو» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۸هزار و ۴۰تومان و یورو ۳۲هزار و ۸۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۳۳۷هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۰.۵۱درصد منفی در قیمت پایانی ۹,۷۷۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۳.۹۷درصد افزایش در قیمت ۳,۹۳۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۳.۳۷درصد مثبت در قیمت پایانی ۳,۰۷۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۴.۲۶درصد کاهش در قیمت ۴،۰۵۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۵واحد کاهش به ۸،۳۶۵واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۳،۹۸۴واحد کاهش به مقدار ۹۳،۰۴۶ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۳.۲۵درصد کاهش در قیمت ۴۷،۰۸۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۴.۶۱درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۷۰،۱۶۲ریال رسید. «شیران» با ۱.۷۸درصد افزایش به قیمت ۲۸،۰۳۰ریال رسید. «شیراز» با ۴.۹۶درصد منفی شد و با قیمت ۶۱،۰۷۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۴.۹۶درصد منفی شد و با قیمت ۹۵،۶۸۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۲۹،۸۴۹واحدی به مقدار ۱،۰۹۷،۳۷۱واحد رسید. «ذوب» امروز ۱.۲۶درصد افزایش داشت و با قیمت ۵,۵۳۳ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۷،۸۶۰ریال ۱.۹۲درصد منفی بود. «فملی» ۳.۷۹درصد مثبت بود و در قیمت ۲۸،۲۱۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴.۴۴درصد منفی بود و در قیمت ۳۹،۸۰۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱،۴۱۴واحد افزایش داشت و به مقدار ۲۸۸،۷۳۵ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۲،۹۶۰ریال ۳.۱۴درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۷،۷۵۰ریال ۴.۹۱درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲،۴۵۰ریال ۳.۳۸درصد مثبت شد. «خفنر» ۰.۲۶درصد منفی در قیمت ۲۰،۹۹۰ریال به پایان رسید. «ختوقار» نیز ۳.۵۷منفی بود و به قیمت ۳،۷۸۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۸۴،۵۳۸واحد کاهش به ۴،۹۹۲،۵۶۹واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴.۷۶درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۲۹،۲۰۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شبندر» با ۴.۸۱درصد کاهش در قیمت ۳۵،۸۴۰ریال پایان یافت. شرکت «شپنا» در محدوده صفر درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۲۵،۰۸۰ریال کاهش یافت.