به گزارش پاسارگاد تحلیل، مجمع عمومی عادی سالانه «ارفع» برای تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ برگزار شد که ۸۵درصد صاحبان سهام حضور پیدا کردند.
در این جلسه ابتدا گزارش هیات مدیره شرکت برای سال منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ شرکت ارایه شد و هیات مدیره پیشنهاد تقسیم سود ۱۰درصد را داد.
پس از آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی ارایه شد که به نظر این مؤسسه، وضعیت مالی شرکت آهن و فولاد ارفع(سهامی عام) در تاریخ ۲۹اسفندماه۱۳۹۸ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری، به نحو مطلوب نشان داده شده است.
در ادامه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و همچنین صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹اسفندماه۱۳۹۸ مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.
بازرس و حسابرس شرکت مجددا موسسه دش انتخاب شد.
در نهایت مجمع به تقسیم ۵۷درصد سود یعنی ۵۰۰ریال سود رای داد.