عضو هیأت مدیره سازمان بورس درباره پذیرش شرکت های جدید در سال جاری بدون بررسی مالیات ده سال قبل توضیح داد.

به گزارش بورس پرس، حسن امیری با اشاره به تسهیل فرایند پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه که طبق گفته رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بدون بررسی مالیات ده ساله و تنها محدود به مالیات سال گذشته خواهد بود به ایسنا گفت : طبق ماده‌ای در قانون مالیات‌ها می‌توان مالیات قطعی شده یک شرکت را عطف به ماسبق کرد. این مصوبه کمک می‌کند عطف به ما سبق شدن پرونده‌های قطعی شده مالیاتی دیگر اتفاق نیافتد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع حسابرسی مطرح نیست، توضیح داد: به عبارت دیگر اگر پرونده مالیاتی قطعی شده‌ای وجود داشته باشد، دیگر ممیز به آن ورود پیدا نمی‌کند و اطلاعات سنوات گذشته شرکت متقاضی پذیرش در بورس و فرابورس در کدال منتشر می‌شود. بنابراین طبق تصمیم جدید ، ممیزان مالیاتی دیگر به پرونده‌های قطعی شده‌ ورود نمی‌کنند.