به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری؛چهار شنبه ۲۹دی۱۴۰۰،صعود ۳هزار و ۵۳۹واحدی شاخص کل (۰.۲۸درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۲۷۹هزار و ۵۰۵ واحدی قرار داد.شاخص‌ هم وزن نیز ۰.۴۱درصد افت کرد. ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به دو هزار و۹۹۰میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر بر شاخص بورس را نمادهای «فملی»، «شبندر» و «شپنا» داشتند.

بورس اوراق بهادار تهران گرچه این روزها تحت تأثیر چشم‌انداز ضعیف نرخ ارز قرار دارد، رو به کاهش نهاد، اما امروز در نهایت با افزایش ۳۵۳۹ واحد به رقم یک میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۰۵ واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هموزن امروز با کاهش ۱۳۸۵ واحد به رقم ۳۵۳ هزار و ۶۴۳ واحد رسید.

ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران امروز افزون بر ۴.۵ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۳۰۲ فقره معامله و به ارزش ۲ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۰.۲۸ درصد رشد کردند و این دو شاخص با معیار هم‌وزن ۰.۴۱ درصد کاهش یافتند.

شاخص آزاد شناور ۰.۲ درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس ۰.۳۶ درصد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس ۰.۱۸ درصد رشد کرد.