به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۱۹آبان۱۳۹۹، شاخص کل با ۲۵،۳۶۹واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱,۲۱۵,۱۵۳واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۰۰.۶۸۴میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۲.۷۶۹واحد منفی بود و به مقدار ۳۶۶.۰۷۸واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فملی» و «کگل» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۴هزار و ۸۰۰تومان و یورو ۲۹هزار و ۳۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۲۶۶هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۳.۷درصد منفی در قیمت پایانی ۸،۳۳۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۴.۷۳درصد کاهش در قیمت ۲،۸۲۰    ریال پایان یافت. «وبملت» امروز با ۳.۶۱درصد منفی در قیمت پایانی ۴،۲۷۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۴.۹۱درصد کاهش در قیمت ۲.۷۱۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۰۹واحد کاهش به ۶،۷۶۵واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۹۸۸واحد کاهش به مقدار ۷۸،۶۳۱ رسید. در این گروه سهم «پارس» امروز با ۴.۴۹درصد کاهش در قیمت ۱۲۰،۶۹۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۰.۰۶درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۵۱،۶۰۶ریال رسید. «شیران» با ۰.۳۴درصد کاهش به قیمت ۳۲،۳۱۰ریال رسید. «شیراز» با ۲.۷۳ درصد منفی شد و با قیمت ۴۸،۰۵۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۱.۳۸درصد مثبت شد و با قیمت ۷۴،۱۸۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۲۹،۹۹۶واحدی به مقدار ۷۷۷،۰۵۰واحد رسید. «ذوب» امروز ۴.۹۵درصد کاهش داشت و با قیمت ۴،۴۳۸ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۱،۵۴۰ریال ۴.۱۵درصد منفی بود. «فملی» ۴.۶درصد منفی بود و در قیمت ۱۹،۰۶۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۲.۸۳درصد منفی بود و در قیمت ۳۱،۶۱۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۴،۹۵۵واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۶۸،۴۳۳ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۳،۱۰۰ریال ۲.۸۲درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۶،۳۱۰ریال ۰.۳۲درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲،۰۸۰ریال ۴.۱۵درصد منفی شد. «خگستر» ۴.۷۵درصد منفی در قیمت ۳،۲۱۰ریال به پایان رسید. «ورنا» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۸،۶۴۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۰۵،۰۸۸واحد کاهش به ۳.۸۴۷.۹۸۸واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۳.۷۹درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۲۵.۹۲۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شتران» با ۴.۹۸درصد کاهش در قیمت ۹.۷۴۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در ۴.۹۹درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۲۳.۸۱۰ریال کاهش یافت.