به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۱۰آبان۱۳۹۹، شاخص کل با ۳۸،۶۵۶واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱،۴۶۵،۹۳۴واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۴۱،۱۷۱میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۶،۹۳۹واحد مثبت بود و به مقدار ۴۱۷،۷۸۸واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فارس»، «فولاد» و «شستا» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۴هزار و ۸۰۰تومان و یورو ۲۹هزار و ۷۵۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۶۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۲.۵۶درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۱,۶۳۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۳.۱۵درصد افزایش در قیمت ۴،۲۶۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۵درصد مثبت در قیمت پایانی ۴،۰۰۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۳.۸۶درصد افزایش در قیمت ۳،۷۷۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۳۰۸واحد افزایش به ۹,۲۵۲واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۳،۰۶۶واحد افزایش به مقدار ۹۰,۴۳۸ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۳.۱۷درصد افزایش در قیمت ۴۸،۱۳۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۰.۱۹درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۸۸،۲۳۳ریال رسید. «شیران» با ۳.۵۸درصد افزایش به قیمت ۳۴،۹۸۰ریال رسید. «شیراز» با ۱.۱۸درصد مثبت شد و با قیمت ۵۸,۲۱۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۲.۶۵درصد مثبت شد و با قیمت ۸۶،۱۳۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۲۰,۱۳۸واحدی به مقدار ۹۹۱،۶۷۴واحد رسید. «ذوب» امروز ۴.۷۷درصد افزایش داشت و با قیمت ۵،۱۶۵ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۴،۲۵۰ریال ۳.۷۱درصد مثبت بود. «فخوز» نیز ۲.۸۶درصد مثبت بود و در قیمت ۳۸،۴۷۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱۲،۵۸۶واحد افزایش داشت و به مقدار ۳۴۶،۶۳۹ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۴،۱۵۰۰ریال ۳.۷۵درصد مثبت شد. «خمحرکه» در قیمت ۷،۰۷۰ریال ۴.۹درصد مثبت شد. «خساپا» در قیمت ۳،۰۷۰ریال ۴.۷۸درصد مثبت شد. «خفنر» ۲.۴۵درصد مثبت در قیمت ۱۸،۸۰۰ریال به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۱،۰۰۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۸۸،۱۹۱واحد افزایش به ۵،۲۰۹،۳۵۳واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۴.۸۱درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۰،۷۱۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۰.۱۶درصد افزایش در قیمت ۱۸،۵۹۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در ۴.۷۹درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۲۹،۷۶۰ریال افزایش یافت.