به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری؛ سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ با افزایش ۱,۳۱۹ واحدی به ارتفاع  ۴۴۰,۱۹۹ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۹۶,۷۴۲ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هم وزن ۴۹۳ واحد منفی بود. بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس به ترتیب نمادهای «اخابر»و «وبملت» و بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس نماد «میدکو» داشته است. در بازار فرابورس مبلغ ۲۳,۳۰۶ میلیارد ریال مربوط به اوراق «منفعت دولت» بوده است.

در خبرها داشتیم اوپک و متحدانش در نظر دارند به خاطر تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تقاضای نفت، تولید نفت خود را ۵۰۰ هزار بشکه دیگر در روز کاهش دهند.

عرضه بلوک ۱۷.۳ درصدی «بیمه البرز» که اواخر بهمن برای پنجمین بار به دلیل بروز اختلافاتی لغو شد دوباره توسط سازمان خصوصی سازی عرضه می شود.

گروه خودرو:

قیمت «خساپا» امروز روند نزولی داشت و سهم اواسط بازار صف فروش سنگین تشکیل داد که همین موضوع سبب افزایش عرضه‌ها در بازار شد. البته صف فروش سهم جمع شد و آخرین معامله سهم در محدوده ۴.۵ درصد منفی در قیمت ۳,۵۷۸ ریال انجام شد. امروز ۵۹۵ میلیون سهم سایپا معامله شد. «خپارس» صف خرید بود که اواسط بازار صف آن عرضه شد ولی سهم مجددا به صف خرید رسید. امروز سهم با صف خرید ۲۸ میلیونی در قیمت ۲,۶۶۸ ریال به کار خود پایان داد.

گروه محصولات شیمیایی:

«شیران» امروز در قیمت ۱۳,۷۱۷ ریال صف فروش شد، اما اواخر بازار صف فروش آن جمع شد. «پترول» ۳.۴ درصد منفی شد و به قیمت ۳,۵۹۶ ریال رسید. «نوری» در قیمت ۵۶,۸۰۰ ریال ۱.۹ درصد منفی شد. «شکربن» در قیمت ۵۲,۹۷۶ ریال صف خرید ۲ میلیونی داشت. «پاکشو» در قیمت ۹۶,۳۳۰ ریال صف خرید کم حجمی داشت.

گروه بانکی:

«وتجارت» امروز در قیمت ۶۶۰ ریال صف خرید شد، اما اواسط بازار صف خرید آن عرضه شد ولی سهم مجددا به صف خرید ۴۲ میلیونی رسید. «وبملت» در قیمت ۷,۶۶۰ ریال صف خرید کم حجمی داشت. تعداد ۲۲۰ میلیون سهم نیز امروز معامله شد. «وبصادر» بیش از ۲ درصد منفی شد و به قیمت ۷۴۸ ریال رسید. «وپاسار» اواخر بازار در قیمت ۳,۱۳۷ ریال به صف خرید ۱۰ میلیونی رسید. «وسینا» در قیمت ۷,۶۶۰ ریال بیش از یک درصد مثبت شد.

گروه مخابرات:

«اخابر» امروز در قیمت ۷,۰۴۸ ریال صف خرید ۱۵ میلیونی داشت. تعداد ۹۶ میلیون سهم نیز معامله شد. «همراه» یک درصد منفی شد و به قیمت ۱۷,۰۲۷ ریال رسید.

گروه فلزات اساسی:

«فملی» کمتر از یک درصد منفی شد و به قیمت ۶,۳۲۰ ریال رسید. «ذوب» در قیمت ۲,۶۷۷ ریال صف خرید ۲۹ میلیونی داشت. «فولاد» در قیمت ۳,۹۵۰ ریال بیش از یک درصد منفی شد. سهم تازه وارد فرابورس «فروی» در قیمت ۱۷,۰۱۶ ریال صف خرید ۴۴ میلیونی داشت. «فباهنر» بیش از یک درصد مثبت شد و به قیمت ۲۳,۰۹۰ ریال رسید.

گروه لاستیک:

«پکویر» امروز در قیمت ۱۷,۰۸۲ ریال صف خرید ۹۹۰ هزارتایی داشت. «پتایر» بیش از یک درصد مثبت شد و به قیمت ۳۰,۸۹۴ ریال رسید. «پکرمان» در قیمت ۱۲,۶۶۰ ریال ۳ درصد مثبت شد.