سازمان بورس برای دومین مرتبه در سال جاری ، حساب تضمین اعتبار خرید سهام را کاهش داد و از ۲۵ به ۱۵ درصد رساند .

به گزارش بورس پرس، سازمان بورس در حالی اردیبهشت سال جاری حساب تضمین اعتبار خرید سهام را به ۲۵ درصد کاهش داده بود که این متغیر از ۱۶ تیر با کاهش ۱۰ درصد دیگر به ۱۵ درصد خواهد رسید.

براساس این گزارش، این تصمیم دیروز از سوی مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس به ۱۰۸ شرکت کارگزاری ابلاغ شده است :