به گزارش پاسارگادتحلیل، امروز؛ ۹تیر۹۹، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران برای تصویب صورت ­های مالی سال منتهی به ۲۹اسفند۹۸ با حضور بیش از ۵۰درصد سهامداران برگزار شد. در ابتدا مهران هویشی؛ مدیرعامل شرکت، گزارش فعالیت هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش را به مجمع ارایه کرد. نکات مهم مطرح شده در این مجمع به شرح زیر است:

بودجه ریزی فروش شرکت های گروه در سال ۹۸ سخت گیرانه صورت گرفته بود، با این وجود شرکت ها عملکرد قابل قبولی را داشتند که در این بین شرکت اگزوز خودرو خراسان با ۱۱۴درصد و کابل خودرو سبزوار با ۸۶درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد تحقق را داشته اند.

در سال۹۸ درآمد عملیاتی شرکت، ۱۴میلیون و ۷۶۲هزار میلیون ریال بوده است که این مقدار نسبت به سال۹۷، ۶۶درصد افزایش یافته است.

سود خالص شرکت در سال۹۸، به میزان ۷۴۷هزار و ۶۸۴میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۱۲۰۰درصد افزایش یافته است. ذکر این نکته نیز ضروری است که روند سودآوری شرکت از ابتدای سال رو به رشد بوده است.

یکی از ماموریت های شرکت افزایش میزان صادرات است و کشور آذربایجان نیز یکی از کشورهای جدید برای صادرات هدف قرار داده شد. از سوی دیگر میزان صادرات شرکت در سال ۹۸ نسبت به سال قبل ۷۹درصد رشد داشته است.

یکی از برنامه های مهم شرکت، استفاده از ظرفیت های موجود گروه و مزیت های موجود درکشور و صنعت داخلی به منظور داخلی سازی بخش بیشتری از محصولات است که منجر به کم کردن وابستگی به واردات و کاهش ارزی بری خواهد شد.

در ادامه جلسه مجمع عده ای از سهامداران در مورد برنامه افزایش سرمایه شرکت پرسیدند که هیات رییسه مجمع پاسخ داد: شرکت تاکنون برنامه ای برای افزایش سرمایه نداشته با این حال تجدید ارزیابی ها انجام شده که مقدار آن ۲۶۱میلیارد تومان است اما اینکه منجر به افزایش سرمایه شود یا خیر، هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

 در پایان صورت­های مالی شرکت به همراه تقسیم سود ۱۵ریالی به تصویب سهامداران شرکت رسید.