شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛ دوشنبه ۲۸شهریور۱۴۰۱، با کاهش ۴۰۹۶واحدی به محدوده یک میلیون و ۳۷۳هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل با کاهش ۱۶۹۸واحدی عدد ۴۰۰هزار واحد را ثبت کرد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۳۳۳۱میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهای «فارس و کگل » داشتند. همچنین بیشترین تاثیر منفی در شاخص فرابورس را نماد های «کگهر و صبا» برجای گذاشتند. علاوه بر این امروز شاهد خروج ۲۱۴میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه بودیم.

صف های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: ۴۹ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۳۱۰ میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: ۳۸ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۱۴۳ میلیارد تومان

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۱۷ هزار و ۴۲۸ واحد | کاهش ۹۴۵ واحدی | معادل منفی ۰.۳۰ درصد

شاخص کل هم وزن: ۴۰۰ هزار و ۲۲۶ واحد | کاهش ۱۶۸۳ واحدی | معادل منفی ۰.۴۲ درصد

شاخص قیمت هم وزن: ۲۳۹ هزار و ۳۹۳ واحد | کاهش ۱۰۰۶ واحدی | معادل منفی ۰.۴۲ درصد

شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۷۵۳ هزار و ۹۵۰ واحد | کاهش ۵۳۷۳ واحدی | معادل منفی ۰.۳۱ درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و ۲۴ هزار و ۳۰۸ واحد | کاهش ۳۳۸۶ واحدی | معادل منفی ۰.۳۳ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۲۱۳ واحد | کاهش ۷۰۷۱ واحدی | معادل منفی ۰.۲۶ درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: ۲۳۱ هزار و ۲۰۹ نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: ۲۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال

حجم معاملات: ۴ میلیارد و ۸۷ میلیون برگه اوراق بهادار

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: فارس، کگل، حکشتی، وپاسار، خودرو، فخوز، ذوب.

صف های خرید و فروش

تعداد نمادهای در صف خرید: ۴۶ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۱۷۴ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خرید اتکاسا، گشان، دحاوی.

تعداد نمادهای در صف فروش: ۸۳ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۲۵۲ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروش: حبندر، واحصا، انرژی۱.

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: بکاب، فپنتا، خمهر.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: انرژی۱، سکرد، ثاباد.

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: خچرخش، خکار، فپنتا.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس:  تکمبا، ثاباد، سکرد.

ورود و خروج پول حقیقی:

میزان ورود پول حقیقی: ۲۰۸ میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: کزغال، واحصا، خساپا.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: آریان، شستا، انرژی.