شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛  شنبه ۲۸خرداد۱۴۰۱  باکاهش ۱۶۶۳۲واحدی به محدوده یک میلیون و۵۴۷هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل با کاهش ۳۷۵۱واحدی خود به عدد ۴۲۵هزار واحد رسید.ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۴۳۷۵میلیارد تومان  رسید. امروز حدود۷۳۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی بوده است.
بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهای«نوری ،میدکو و شستا» داشتند.همچنین بیشترین تاثیر منفی در شاخص فرابورس را نماد «آریا ،بپاس و زاگرس» داشتند.

🔸بورس امروز شرایط سختی را پشت سر گذاشت و تا آخرین لحظات شاهد کاهش قیمت نمادها و شاخص کل بودیم و هیچگونه تلاشی از سمت تقاضا دیده نشد. شاخص کل بورس امروز ۱.۰۶ درصد از ارتفاق خود را از دست داد و در محدوده ۱.۵۴۷ میلیون واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز شرایط مشابهی داشت و نزدیک به یک درصد کاهش را تجربه کرد.

🔸ارزش معاملات نیز همچون روزهای اخیر در محدوده پایینی قرار گرفت و عدد ۴۳۷۵ میلیارد تومان را به ثبت رساند. اما خروج پول با قدرت بیشتری نسبت به روزهای گذشته ادامه داشت و شاهد خروج ۷۳۵ میلیارد تومان از سرمایه افراد حقیقی از چرخه معاملات امروز بازار بودیم. در این میان می‌توان به نوسان بیش از ۷۵ درصد نمادها در محدوده منفی اشاره کرد که تاییدی بر روز سخت بورس تهران است.