به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۱۸اسفند۱۳۹۹، شاخص کل با ۲۴،۳۴۴واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱،۱۹۹،۹۴۰ واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۹۷،۸۱۳میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۱،۱۸۹واحد مثبت بود و به مقدار ۴۳۲،۰۴۷واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فولاد»، «فملی» و «شستا» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۴هزار و ۳۷۰تومان و یورو ۲۹هزار و ۱۲۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۲۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۰.۸۵درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۱،۸۲۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۱.۶۲درصد کاهش در قیمت ۳،۰۴۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۲.۴۵درصد مثبت در قیمت پایانی ۲،۵۱۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۲.۲۳درصد افزایش در قیمت ۲،۲۹۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۱۲۷واحد افزایش به ۶،۶۹۰واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۲،۱۲۶واحد افزایش به مقدار ۶۹،۶۳۰ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۵.۷۳درصد افزایش در قیمت ۳۲،۸۷۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۴.۰۶درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۲۰۲،۰۸۷ریال رسید. «شیران» با ۱.۸۲درصد کاهش به قیمت ۲۵،۹۳۰ریال رسید. «شیراز» ۱.۰۸درصد مثبت شد و با قیمت ۵۰،۶۴۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۵.۹۶درصد مثبت شد و با قیمت ۶۹،۷۳۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۳۰،۸۳۱واحدی به مقدار ۹۰۳،۹۱۲واحد رسید. «ذوب» امروز ۲.۰۹درصد افزایش داشت و با قیمت ۳،۸۱۳ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۲،۴۱۰ریال ۵.۳۵درصد مثبت بود. «فملی» ۳.۱۷درصد مثبت بود و در قیمت ۱۲،۳۵۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴.۸۴درصد مثبت بود و در قیمت ۱۳،۸۵۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱،۲۳۵واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۴۰،۴۵۳ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۲،۴۶۰ریال بدون تغییر ماند. «خمحرکه» در قیمت ۴،۹۱۰ریال ۰.۲درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲،۲۰۰ریال ۰.۴۵درصد منفی شد. «خفنر» قیمت ۸،۹۰۰ریال بدون تغییر به پایان رسید. «خموتور» نیز در محدوده صفر درصد منفی بود و به قیمت ۱۵،۱۵۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۶۷،۹۳۵واحد افزایش به ۳،۸۴۰،۶۵۹واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۵.۳۷درصد افزایش پایان یافت و به قیمت ۳۱،۰۲۰ریال افزایش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۵.۵۵درصد افزایش در قیمت ۱۲،۱۷۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در ۵.۵۶ درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۲۶،۷۶۰ریال افزایش یافت.