به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری چهارشنبه ۱۲آذر۱۳۹۹، شاخص کل با ۲.۶۸۶واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱,۴۷۰,۹۸۱واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۳۱۲,۹۷۷میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۳.۲۹۲واحد مثبت بود و به مقدار ۴۲۳,۱۷۷واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «وبملت»، «کگل» و «شپنا» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۵هزار و ۶۳۰تومان و یورو ۳۰هزار و ۹۵۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۱۰۶هزار تومان معامله شد.

در اخبار داشتیم:

بایدن دوباره بر بازگشت به برجام تاکید کرد.

شورای نگهبان طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را با طرح سه ایراد به مجلس برگرداند.

ریس جمهوری، جهانگیری و واعظی نیز به این طرح اعتراض کردند.

روحانی از ورود شرکت‌های بیشتری به بورس در سال آینده خبر داد و اعلام کرد که بودجه سال بعد وابسته به نفت نخواهد بود.

انگلیس از آغار واکسیناسیون کرونا در طی هفته آینده خبر داد.

گروه بانکی:

در این گروه امروز «وبصادر» با ۳.۵درصد افت به ۳,۶۰۰ریال رسید. «وپاسار» در محدوده صفر درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۱,۷۱۰ریال پایان یافت. «وتجارت» با ۲.۷۴درصد کاهش در قیمت ۳,۹۰۰ریال پایان یافت. «وبملت» امروز با ۳.۱۲درصد منفی در قیمت پایانی ۵,۵۸۰ریال کاهشی بود. «وپارس» با ۴.۲۳درصد افزایش در قیمت ۴,۴۴۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۱۰۴واحد کاهش به ۹,۱۵۷واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۱۴۳واحد افزایش به مقدار ۹۱,۶۷۳ رسید. در این گروه سهم «پارس» امروز با کمتر از یک درصد منفی در قیمت ۱۶۶,۸۲۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با کمتر از یک درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۱۸۴,۴۹۱ریال رسید. «پاکشو» در محدوده صفر درصد مثبت به قیمت ۹۵,۶۳۰ریال رسید. «شیراز» کمتر از یک درصد منفی شد و با قیمت ۵۸,۶۶۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز در محدوده صفر درصد منفی شد و با قیمت ۸۷,۳۷۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۴۵۵واحدی به مقدار ۱.۰۰۰.۱۰۳واحد رسید. «ذوب» امروز ۳.۰۸درصد رشد داشت و با قیمت ۵,۵۵۷ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۴,۳۲۰ریال کمتر از یک درصد منفی بود. «فجر» ۲.۱۸درصد منفی بود و در قیمت ۶۴,۷۳۰ریال به پایان رسید. «فخوز» در محدوده صفر درصد مثبت بود و در قیمت ۳۸,۸۵۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۱.۵۸۴واحد کاهش داشت و به مقدار ۳۴۳,۲۵۵ رسید. امروز «خپارس» در قیمت ۷,۷۰۰ریال ۱.۱۶درصد منفی شد. «خگستر» در قیمت ۴,۴۰۰ریال ۴.۵۱درصد مثبت شد. «خبهمن» در قیمت ۲۸,۱۱۰ریال کمتر از یک درصد مثبت شد. «خودرو» با ۲.۲۱درصد منفی در قیمت ۳,۹۹۰ریال به پایان رسید. «خفنر» نیز ۱.۶۸درصد مثبت بود و به قیمت ۱۹,۹۸۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۰۸.۸۳۴واحد کاهش به ۵,۲۱۲,۳۳۵واحد رسید. در این گروه شرکت «شبندر» با ۲.۳درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۳۰,۱۹۰ریال رسید. همچنین سهم «شتران» با ۲.۵۱درصد کاهش در قیمت ۱۴,۷۶۰ریال پایان یافت. شرکت «شبریز» در محدوده صفر درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۳۲.۱۰۰ریال کاهش یافت.