چارت روزانه شرکت داده گستر عصر نوین، «های وب» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

همانطور که مشاهده می کنید قیمت سهم در موج اصلاحی چهارم قرار دارد و به نظر در میانه موج C هست. در موج C نیز به نظر در ابتدای موج پنجم قرار دارد. از همین رو انتظار داریم سهم همچنان به اصلاح قیمت ادامه دهد در این صورت حمایت های پیش رو ۹۰۰ و هفتصد تومان است که با سطوح فیبوناچی و فیبئو ناچی بازگشتی همپوشانی دارد. این سطوح در صورت واکنش بازار می تواند باعث بازگشت سهم به روند صعودی گردد.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.