به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری دوشنبه ۲۲دی ماه۱۳۹۹، شاخص کل با ۵.۳۷۵واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱.۳۰۱.۲۴۵واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۵۲.۴۷۱میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۲.۷۰۰واحد مثبت بود و به مقدار ۴۶۹.۳۵۳واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فملی»، «خودرو» و «شپنا» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۴هزار و ۸۵۰تومان و یورو ۳۰هزار و ۳۷۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۱.۵۵درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۱.۷۷۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۳.۲۸درصد کاهش در قیمت ۳.۲۴۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۰.۳درصد منفی در قیمت پایانی ۲.۹۱۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۳.۲درصد کاهش در قیمت ۲.۷۲۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۹۱واحد کاهش به ۷.۵۴۹واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۳۱۰واحد کاهش به مقدار ۸۰.۴۹۹ رسید. «زاگرس» با ۱.۵درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۲۰۲.۰۰۰ریال رسید. «شیران» با ۴.۳۹درصد افزایش به قیمت ۴۰.۱۸۰ریال رسید. «شیراز»  با ۱.۷۷درصد منفی شد و با قیمت ۵۳.۸۰۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۱.۶۱درصد مثبت شد و با قیمت ۸۲.۱۱۰۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۱۳.۳۶۳واحدی به مقدار ۸۹۲.۰۵۳واحد رسید. «ذوب» امروز ۴.۸۲درصد افزایش داشت و با قیمت ۴.۷۴۲ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۱.۸۷۰ریال ۰.۷۶درصد مثبت بود. «فملی» ۳.۷درصد منفی بود و در قیمت ۱۱.۹۸۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۳درصد منفی بود و در قیمت ۱۴.۴۵۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۷.۱۰۳واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۷۶.۶۶۱ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۲.۷۵۰ریال ۳.۵۱درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۵.۸۹۰ریال ۰.۸۴درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲.۲۴۰ریال ۰.۸۸درصد منفی شد. «خفنر» ۲.۳۸درصد منفی در قیمت ۲۴.۱۹۰ریال به پایان رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۸۸.۳۵۲واحد کاهش به ۳.۶۰۲.۷۰۱واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۳.۱۲درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۲۶.۰۴۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۲.۷۱درصد کاهش در قیمت ۱۰.۷۶۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در ۲.۶۳ درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۲۲.۲۳۰ریال کاهش یافت.