شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نتیجه معاملات امروز؛ یکشنبه ۱۰مهر۱۴۰۱، با کاهش۸۸۵۵واحدی به محدوده یک میلیون و ۳۲۲هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن کل با کاهش ۴۰۲۳واحدی عدد ۳۸۲هزار واحد را ثبت کرد. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در پایان معاملات امروز به عدد ۲۲۸۲میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر منفی در شاخص را نمادهای « وپاسار،میدکو و فارس»   داشتند. همچنین بیشترین تاثیر مثبت در شاخص فرابورس را نماد «مارون»  و بیشترین تاثیر منفی را نمادهای « آریا و زاگرس» برجای گذاشتند. علاوه بر این امروز شاهد خروج ۴۶۷میلیارد تومان پول حقیقی  از  بازار سرمایه بودیم.

صف های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: ۳۱ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۲۹۰ میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: ۱۰۲ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۳۷۴ میلیارد تومان

شاخص کل امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۱

شاخص کل: یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۳ واحد | کاهش ۸۸۵۵ واحدی | معادل منفی ۰.۶۷ درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۰۵ هزار و ۴۵۷ واحد | کاهش ۲۰۴۶ واحدی | معادل منفی ۰.۶۷ درصد

شاخص کل هم وزن: ۳۸۲ هزار و ۱۱۴ واحد | کاهش ۴۰۲۳ واحدی | معادل منفی ۱.۰۴ درصد

شاخص قیمت هم وزن: ۲۲۸ هزار و ۵۲۰ واحد | کاهش ۲۴۰۶ واحدی | معادل منفی ۱.۰۴ درصد

شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۶۹۲ هزار و ۳۴۹ واحد | کاهش ۱۰۱۳۱ واحدی | معادل منفی ۰.۶ درصد

شاخص بازار اول: ۹۷۶ هزار و ۶۶۱ واحد | کاهش ۶۶۱۷ واحدی | معادل منفی ۰.۶۷ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۱۴۱ واحد | کاهش ۱۷۴۲۵ واحدی | معادل منفی ۰.۶۶ درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: ۲۳۷ هزار و ۹۹۸ نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: ۲۱ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال

حجم معاملات: ۴ میلیارد و ۷۶۶ میلیون برگه اوراق بهادار

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: وپاسار، میدکو، فارس، کچاد، شپنا، بفجر، اخابر.

صف های خرید و فروش

تعداد نمادهای در صف خرید: ۲۶ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۸۸ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خریدوسالت، غنوش، شلیا.

تعداد نمادهای در صف فروش: ۱۱۲ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۳۱۹ میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروشبفجر، حبندر، خکاوه، 

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: غنوش، سآبیک، غاذر.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس:  فمراد، خپویش، انرژی۱. 

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: دانا، دسبحان، سصفها.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس:  سخزر، ولملت، وپاسار.

ورود و خروج پول حقیقی:

میزان خروج پول حقیقی: ۸۶۶ میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: غویتا، گدنا، دسبحان.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: بپاس، خودرو، شپنا.