به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری شنبه ۲۲شهریور۱۳۹۹، شاخص کل با ۲۷,۴۸۴واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۵۸۳,۷۶۴واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۲۱,۹۶۹میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۴۲۴واحد منفی بود و به مقدار ۴۲۶,۵۳۹واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فارس»، «فولاد» و «فملی» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۳هزار تومان و یورو ۲۷هزار و ۲۰۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۱۷۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه امروز «وبملت» با ۱۳.۱۳درصد بازگشایی شد و به ۵,۶۹۰ریال رسید. «وپاسار» با ۴.۵۱درصد مثبت در قیمت پایانی ۱۰,۱۹۰ریال پایان یافت. «وسینا» با ۱.۱۲درصد افزایش در قیمت ۱۲,۶۶۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۵درصد مثبت در قیمت پایانی ۳,۱۵۰ریال افزایشی بود. «وبصادر» با ۴.۸۲درصد افزایش در قیمت ۳,۴۸۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۱۴۵واحد کاهش به ۸,۹۴۵واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۳,۳۴۴واحد افزایش به مقدار ۸۷,۵۱۰ رسید. در این گروه سهم «جم» امروز با ۵درصد افزایش در قیمت ۴۰,۶۸۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با یک درصد افزایش معامله شد و به قیمت ۱۴۴,۱۴۲ریال رسید. «شیران» با ۱.۹درصد افزایش به قیمت ۳۹,۵۳۰ریال رسید. «شیراز» ۴.۹۴درصد مثبت شد و با قیمت ۶۲,۰۷۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۵درصد مثبت شد و با قیمت ۸۲,۰۷۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با افزایش ۴۹,۴۵۴واحدی به مقدار ۱,۱۶۴,۶۴۲واحد رسید. «ذوب» امروز ۴.۰۸درصد افزایش داشت و با قیمت ۶,۴۷۲ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۷,۵۶۰ریال ۴.۹درصد مثبت بود. «فملی» ۴.۹۵درصد مثبت بود و در قیمت ۳۲,۸۹۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۴.۹۵درصد مثبت بود و در قیمت ۴۷,۷۲۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۵,۵۸۸واحد کاهش داشت و به مقدار ۳۴۵,۶۴۰ رسید. امروز «خبهمن» در قیمت ۳۰,۰۲۰ریال ۴.۷۶درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۱۰,۲۶۰ریال ۴.۷۴درصد منفی شد. «خزامیا» در قیمت ۱۹,۲۵۰ریال ۱.۴۸درصد منفی شد. «خفنر» در محدوده صفر درصد منفی در قیمت ۲۱,۲۰۰ریال به پایان رسید. «خگستر» نیز در محدوده ۴.۶۱درصد منفی بود و به قیمت ۶,۲۱۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۵,۹۸۱واحد افزایش به ۶,۶۶۶,۲۳۰واحد رسید. در این گروه شرکت «شبهرن» با ۱.۸۵درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۶۹,۴۳۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شسپا» با ۳.۴۶درصد افزایش در قیمت ۲۱,۲۳۰ریال پایان یافت. شرکت «شنفت» با ۲.۵۸درصد مثبت پایان یافت و به قیمت ۶۶,۰۶۰ریال افزایش یافت.