بررسی جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط به سال ۹۸ از رشد تولید در بخش صنایع معدنی نسبت به سال ۹۷ حکایت دارد، به‌طوری که در زمینه سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه جام، ظروف شیشه‌ای، چینی و چینی بهداشتی، رشد یک رقمی و حتی دو رقمی ثبت شده است.

برپایه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان رشد عملکرد در زمینه سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه جام، ظروف شیشه ای، ظروف چینی، چینی بهداشتی نسبت به سال ۹۷ به ترتیب ۷.۹، ۴.۴، ۵.۹، ۱۳.۲، ۷.۶ و ۵.۱ درصد ثبت شده است.

تولید ۶۱.۳ میلیون تنی سیمان

براساس آمارهای مورد بررسی، مجموع تولید سیمان کشور پارسال به رقم ۶۱ میلیون و ۳۹۵.۶ هزار تن رسید و در مقایسه با ۵۶ میلیون و ۸۹۰.۳ هزار تن عملکرد سال ۹۷ افزایش ۷.۹ درصدی دارد.

ضمن اینکه تولید سیمان در اسفند پارسال به رقم پنج میلیون و ۶۸۳.۹ هزار تن رسید و در مقایسه با رقم چهار میلیون ۵۱۶.۳ هزار تن عملکرد سال ۹۷ رشد ۲۵.۸ درصدی دارد.

رشد تولید ۴.۴ درصدی کاشی

  پارسال تولید کاشی و سرامیک به رقم ۴۰۰ هزار و ۳۸۶ متر مربع رسید و در مقایسه با ۳۸۳ هزار و ۶۰۱.۱ متر مربع سال ۹۷ افزایش ۴.۴ درصدی را نشان می دهد.

ضمن اینکه آمار تولید کاشی و سرامیک اسفند و بهمن سال ۹۸ به ترتیب ۲۸ هزار و ۳۱۷.۷ متر مربع و ۳۳ هزار و ۹۶۵.۹ متر مربع ثبت شده بود.

شیشه جام و رشد ۵.۹ درصدی

میزان تولید شیشه جام برابر آمار وزارت صنعت در سال ۹۸ به رقم یکهزار و ۳۹.۲ تن رسید که نسبت به رقم ۹۸۱.۱ هزار تن عملکرد سال ۹۷ رشد ۵.۹ درصدی را نشان می دهد.

همچنین در اسفند و بهمن ۹۸ به ترتیب ۷۵.۸ و ۸۰.۷ هزار تن تولید شیشه جام انجام شد.

افزایش تولید ۱۳.۲ درصد ظروف شیشه‌ای

ظروف شیشه ای در بین تولیدات صنایع معدنی مورد بررسی در این گزارش با دستیابی به رشد ۱۳.۲ درصدی در سال گذشته نسبت به ۹۷، بالاترین عملکرد را نشان می دهد، ضمن اینکه افزایش بازدهی برخلاف دیگر اقلام به شکل دو رقمی پدیدار شده است.

سال گذشته میزان تولید ظروف شیشه ای به رقم ۵۳۰.۶ هزار تن رسید و نسبت به سال ۹۷ که ۴۶۸.۸ هزار تن بود، رشد ۱۳.۲ درصدی محقق شد.

تولید اسفند و بهمن پارسال در زمینه ظروف شیشه ای به ترتیب ۴۴.۳ و ۴۴.۸ هزار تن بود.

تولید ظروف چینی با رشد ۷.۶ درصد

آمارهای وزارت صنعت گویای آن است که در سال گذشته تولید ظروف چینی به رقم ۵۴.۲ هزار تن بالغ شد که در مقایسه با تولید ۵۰.۴ هزار تن عملکرد سال ۹۷ رشد ۷.۶ درصدی دارد.

تولید ظروف چینی در ماه های اسفند و بهمن پارسال به ترتیب ۳.۲ و ۴.۶ هزار تن را نشان می دهد.

افزایش ۵.۱ درصدی تولید چینی بهداشتی

عملکرد صنایع معدنی در بخش چینی بهداشتی گویای تولید ۱۰۹.۶ هزار تنی در سال گذشته دارد که نسبت به رقم ۱۰۴.۲ هزار تن سال ۹۷ رشد ۵.۱ درصدی دارد.

اسفند ماه پارسال تولید چینی بهداشتی رقم هشت هزار تن را نشان داد، اما در بهمن ۹۸ تولید آن برابر با ۹ هزار تن بود.

میزان صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در سال ۹۷ بالغ بر ۹.۲ میلیارد دلار بود و سال گذشته نیز برپایه آمارهای غیر رسمی به حدود ۹ میلیارد دلار رسید.