سایپا، شنبه – ۲۰ دی ۱۳۹۹

۲۰ دی ۱۳۹۹

چارت روزانه سایپا، «خساپا» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.
سهم در موج اصلاحی قرار دارد و به نظر موج B را تکمیل کرده است و در یک کانال افقی در حال حرکت است. قیمت در کف کانال قرار دارد. اگر امروز یا روزهای آتی حجم قابل توجهی معامله صورت گیرد و کف کانال مجددا از قیمت حمایت کند می توان همین حوالی را پایان موج C در نظر گرفت و امید به رشد قیمت  تا حدود ۳۵۰۰ تومان و بعد از آن ۵۵۰۰ داشت.البته احتمالا محدوده ۲۷۰ تومان با افزایش عرضه همراه گردد.
اگر قیمت کمتر از ۲۰۰ بسته شود و حمایت شکسته شود این سناریو باطل است.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.

طراحی سایت