به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری شنبه ۲۰دی ۱۳۹۹، شاخص کل با ۲۴.۸۰۷واحد منفی پایان یافت و به مقدار ۱.۲۸۵.۹۴۸واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۴۸.۳۵۶میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۷۶۵واحد منفی بود و به مقدار ۴۵۹.۸۰۵واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص بورس را نمادهای «فارس»، «فملی» و «فولاد» داشتند.

نرخ دلار آمریکا نیز ۲۴هزار و ۹۰۰تومان و یورو ۳۰هزار و ۸۵۰تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان معامله شد.

گروه بانکی:

در این گروه «وپاسار» با ۱.درصد منفی در قیمت پایانی ۱۱.۴۷۰ریال پایان یافت. «وپارس» با ۳.۲۳درصد کاهش در قیمت ۳.۳۰۰ریال پایان یافت. «وتجارت» امروز با ۴.۶درصد منفی در قیمت پایانی ۲.۹۰۰ریال کاهشی بود. «وبصادر» با ۲.۷۷۰درصد کاهش در قیمت ۲.۷۷۰ریال پایان یافت. شاخص بانکی‌ها با ۲۱۰واحد کاهش به ۷.۵۲۶واحد رسید.

گروه شیمیایی:

شاخص این گروه امروز با ۱.۲۰۱واحد کاهش به مقدار ۸۰.۷۶۶ رسید. در این گروه سهم «بوعلی» امروز با ۴.۲۷درصد کاهش در قیمت ۴۹.۵۹۰ریال پایان یافت. «زاگرس» با ۲.۳۹درصد کاهش معامله شد و به قیمت ۲۰۷.۸۸۸ریال رسید. «شیران» با ۰.۴۳درصد افزایش به قیمت ۳۷.۲۷۰ریال رسید. «شیراز» با کمتر از یک درصد مثبت شد و با قیمت ۵۴.۹۰۰ریال به پایان رسید. «جم پیلن» امروز ۰.۴۸درصد منفی شد و با قیمت ۸۱.۲۸۰ریال به پایان رسید.

گروه فلزات اساسی:

در این گروه شاخص با کاهش ۳۱.۱۲۸واحدی به مقدار ۸۸۱.۸۹۲واحد رسید. «ذوب» امروز ۴.۹۶درصد کاهش داشت و با قیمت ۴.۳۱۳ریال پایان یافت. «فولاد» در قیمت ۱۱.۲۶۰ریال ۴.۴۱درصد منفی بود. «فملی» ۴.۷۴درصد منفی بود و در قیمت ۱۲.۲۶۰ریال به پایان رسید. «فخوز» نیز ۱.۳۸درصد منفی بود و در قیمت ۱۴.۳۴۰ریال پایان یافت.

گروه خودرو:

شاخص این گروه امروز ۶۹۰واحد کاهش داشت و به مقدار ۲۷۴.۸۹۲ رسید. امروز «خودرو» در قیمت ۲.۷۴۰ریال ۲.۵درصد منفی شد. «خمحرکه» در قیمت ۵.۶۸۰ریال ۲درصد منفی شد. «خساپا» در قیمت ۲.۱۶۰ریال ۱.۸۹درصد مثبت شد. «خفنر» ۰.۵درصد مثبت در قیمت ۲۵.۳۴۰ریال به پایان رسید. «خموتور» ۴.۴۷درصد مثبت بود و به قیمت ۲۴.۳۲۰ریال رسید.

گروه فرآورده نفتی:

شاخص این گروه با ۱۳۲.۸۹۰واحد کاهش به ۳.۵۵۸.۶۰۴واحد رسید. در این گروه شرکت «شبریز» با ۳.۶۵درصد کاهش پایان یافت و به قیمت ۲۵.۶۲۰ریال کاهش یافت. همچنین سهم «شپنا» با ۴.۳۲درصد کاهش در قیمت ۱۰.۶۲۰ریال پایان یافت. شرکت «شبندر» در ۴.۵۴ درصد منفی پایان یافت و به قیمت ۲۱.۸۷۰ریال کاهش یافت.