سر. توسعه و عمران استان کرمان، دوشنبه – ۲۲ دی ۱۳۹۹

۲۲ دی ۱۳۹۹

چارت روزانه سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، «کرمان» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

قیمت سهم در بعد از یک موج صعودی در حال اصلاح است. دراین اصلاح، قیمت سهم تا ۶۱ درصد فیبوناچی بازگشتی و خط روند بلند مدت اصلاح گردیده و به این سطوح واکنش نشان داده است. از لحاظ زمانی نیز مدت زمان اصلاح مناسب و کافی است. با توجه به شرایط موجود اگر سهم موفق به عبور از سطح ۹۰۰۰ تومان گردد می توان انتظار رسیدن به اهداف قیمتی ۱۴۰۰۰ تومان و ۲۴۰۰۰ تومان را داشت. این سناریو در صورت کاهش قیمت به کمتر از ۷۰۰۰ تومان معتبر است.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.

طراحی سایت