چارت روزانه شرکت سرمایه گذاری غدیر، «وغدیر» را مشاهده می‌کنید. این چارت لگاریتمی در برابر سود نقدی و افزایش سرمایه تعدیل شده است.

همانطور که مشاهده می کنید قیمت احتمالا در پایان موج چهارم اصلاحی است و موفق به تشکیل سقف های بالاتر شده است. مفاومت پیش رو ای سهم قیمت ۱۵۰۰ تومان است و در صورت عبور از آن اهداف پیش رو قیمت ۲۶۰۰ تومان و ۴۰۰۰ تومان است. نزدیک ترین حمایت نیز قیمت ۱۰۰۰ تومان است.

تحلیل‌های ارایه شده پیشنهاد سرمایه گذاری یا خرید و فروش نیستند. مدیریت ریسک و کنترل ضرر در سرمایه‌گذاری بر عهده خود معامله‌گر است.